Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Gołąb, Zbigniew"" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł :
Prace Komisji Językoznawstwa
Wariant tytułu :
Prace Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie
Prace Komisji Językoznawstwa PAN. Oddział w Krakowie
Collectanea Linguistica in honorem Adami Heinz nr 53 (1986)
Conditionalis typu bałkańskiego w językach południowosłowiańskich : ze szczególnym uwzględnieniem macedońskiego nr 2 (1964)
Derywacja rzeczowników w dialektach laskich. Cz. 1, Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa nr 11 (1966)
Derywacja rzeczowników w dialektach laskich. Cz. 2, Rzeczowniki z formatem w funkcji przedmiotowej nr 28 (1971)
Développement du consonantisme Arménien nr 43 (1976)
Dział polski w siedmiojęzycznym słowniku Piotra Lodereckera z 1605 roku nr 30 (1972)
Études Indo-Européennes nr 37 (1974)
Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego : (w dziesięcioleciu 1967-1977) nr 50 (1979)
Fleksja Adolfa Dygasińskiego na tle polszczyzny drugiej połowy XIX wieku : (badania statystyczne) nr 51 (1980)
Formacje przysłówkowe z sufiksalnym j i k typu dzisiaj, wczoraj, dzisiak, tamok w historii i dialektach języka polskiego nr 38 (1974)
Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych nr 22 (1969)
Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich : (studium na tle porównawczym) nr 4 (1964)
Germanizacja nazwisk polskich na terenie Gdańska w latach 1874-1944 nr 9 (1966)
Indoeuropejskie imiona osobowe nr 18 (1969)
Język Aleksandra Fredry. Cz. 1, Fonetyka nr 19 (1969)
Język Aleksandra Fredry. Cz. 2, Fleksja, składnia, słowotwórstwo, słownictwo nr 41 (1975)
Język Jana Jurkowskiego : (około 1580-1639) nr 12 (1967)
Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Tarnowskich Gór nr 24 (1970)
Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych typu Sr oraz rS w swietle geografii językowej nr 49 (1978)
Kształtowanie się systemu językowego dziecka nr 7 (1965)
Litewska gwara okolic Zdzięcioła na Nowogródczyźnie : dzieło pośmiertne nr 59 (1995)
Mariana z Jaślisk dykcjonarz słowiańsko-polski z roku 1641= (Dictionarium sclauo-polonicum...) nr 21 (1969)
Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym nr 48 (1979)
Nazwy miejscowości Sądecczyzny. Cz. 1, Nazwy miast, wsi, przysiółków oraz dzielnic miejskich i wiejskich nr 25 (1971)
Nazwy miejscowości Sądecczyzny. Cz. 2, Nazwy osiedli nr 39 (1975)
Nazwy osobowe mieszkańców podkieleckich wsi : (1565-1694) nr 56 (1988)
Nazwy polskich roślin do XVIII wieku nr 58 (1990)
Niezłożone formy przymiotników w historii i dialektach języka polskiego nr 20 (1969)
O języku Macieja Stryjkowskiego, historyka i poety z drugiej połowy XVI wieku. 1, Regionalizmy, cechy ruskie i poetyzmy w dziedzinie fonetyki nr 45 (1977)
Oboczność â imeû i u menâ est' w języku rosyjskim dziś i dawniej nr 2 (1964)
Ogólnojęzykoznawcza charakterystyka zaimka nr 36 (1973)
Polskie nazwy ptaków krajowych nr 33 (1972)
Polskie rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim nr 26 (1970)
Polskie spójniki parataktyczne nr 13 (1967)
Polszczyzna XVIII wieku w podręczniku gramatyki polskiej M. Siemiginowskiego (Kijów 1791) nr 29 (1971)
Predykatywność określeń w polskim zdaniu nr 6 (1965)
Profondeur de la phrase française : problèmes stylistiques nr 47 (1979)
Regionalizmy w języku Jana Cervusa z Tucholi nr 27 (1971)
Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rozyjskiej do roku 1696 : Wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego nr 44 (1976)
Rozbicie systemu językowego w afazji : (na materiale polskim) nr 35 (1973)
Rozwój form dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju meskiego w jezyku polskim nr 16 (1968)
Rozwój funkcji składniowej imiesłowów nieodmiennych w języku polskim : związki z nomen nr 42 (1975)
Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim nr 8 (1966)
Rzeczowniki ilościowe w języku polskim nr 14 (1967)
Słownictwo teatralne w polskiej dramaturgii nr 31 (1971)
Słownictwo tekstów naukowych nr 55 (1986)
Struktura słowotwórcza przymiotników motywowanych wyrażeniem przyimkowym we współczesnym języku rosyjskim nr 46 (1978)
Studia bałto-słowiańskie. Cz. 1 nr 57 (1989)
Studia Indo-Iranica nr 52 (1983)
Studia indoeuropejskie nr 37 (1974)
Studia syntaktyczne nr 15 (1967)
Studia syntaktyczne. Cz. 2 nr 23 (1969)
Substantywizacja przymiotników w języku polskim nr 1 (1964)
Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz nr 5 (1965)
Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki nr 17 (1968)
Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski nr 32 (1972)
Zum Anthropozentrismus in der Sprache : ein Beitrag zur Untersuchung des Genus verbi nr 54 (1984)
Prace Komisji Językoznawstwa - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Autorzy :
Bal, Józef
Bednarczuk, Leszek (1936- )
Bujański, Jerzy Ronard (1904-1986)
Dąmbska-Prokop, Urszula (1930- )
Frančić, Vilim (1896-1978)
Gołąb, Zbigniew (1923-1994)
Grybosiowa, Antonina
Honowska, Maria (1924-2009)
Jodłowski, Stanisław (1902-1979)
Karasiowa, Anna
Karaś, Mieczysław (1924-1977)
Karpluk, Maria (1925-2016)
Klemensiewicz, Zenon (1891-1969)
Kobylińska, Józefa (1929- )
Kopertowska, Danuta
Kowalska, Alina (1932-2001)
Kucała, Marian (1927- )
Kurzowa, Zofia (1931-2003)
Laskowski, Roman
Leeming, Henry (1920-2004)
Leszczyński, Zenon
Lotko, Edvard (1932-2011)
Milewski, Tadeusz (1906-1966)
Ożdżyński, Jan (1941- )
Pawłowski, Eugeniusz (1902-1986)
Petr, Jan (1931-1989)
Pisarkowa, Krystyna (1932-2010)
Pisowicz, Andrzej (1940- )
Rachwałowa, Maria
Rokoszowa, Jolanta (1944-1997)
Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935)
Safarewiczowa, Halina
Smoczyński, Wojciech (1945- )
Spólnik, Anna
Stachurski, Edward (1942- )
Strutyński, Janusz (1932- )
Świętochowski, Robert (1907-1978)
Zaleski, Jan (1926-1981)
Zarębina, Maria (1922- )
Zinkiewicz-Tomanek, Bożena (1943- )
Schabowska, Maria (1925-1995)
Polska Akademia Nauk. Komisja Językoznawstwa
Współtwórcy :
Kuryłowicz, Jerzy (1895-1978). Redakcja
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. pbl
Rok wydania :
1964-
Wydawca :
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolinskich
Dokumenty ciągłe
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies