Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Klimaszewski, Mieczysław (1908-1995)"" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-9 z 9
Tytuł :
Folia Geographica. Series Geographica-Physica
Wariant tytułu :
Series Geographica-Physica
Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku vol. 29-20 (1998-1999)
Kraków - środowisko geograficzne vol. 8 (1974)
Project of the unified key to the detailed geomorphological map of the world vol. 2 part 2 (1968)
Przemiany środowiska przyrodniczego i procesy rozwojowe miasta Krakowa po II wojnie światowej vol. 26-27 (1996)
Środowisko fizyczno-geograficzne województwa bielskiego vol. 15 (1983)
Środowisko geograficzne terytorium miasta Krakowa vol. 1 (1968)
Unified key to the detailed geomorphological map of the world 1: 25 000 - 1: 50 000 vol. 2 [part 1] (1968)
Folia Geographica. Series Geographica-Physica
Autorzy :
Chełmicki, Wojciech (1952-2011)
Gilewska, Sylwia
Jelonek, Adam (1931- )
Klimaszewski, Mieczysław (1908-1995)
Obrębska-Starklowa, Barbara (1937-2016)
Soja, Roman
Klimek, Maria
Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Nauk Geograficznych
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Rok wydania :
1968-
Wydawca :
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Dokumenty ciągłe
Tytuł :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne
Wariant tytułu :
Prace Geograficzne
Universitas Jagellonica Cracoviensis Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Geographicae
Schedae Geographicae
Schedae Instituti Geographici Universitatis Jagellonicae
Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque
Universitas Iagellonica Cracoviensis Acta Scientiarum Litterarumque
Aktualne problemy rozwoju przestrzennego zagłębia Ruhry = Actual problems of spatial development of the Ruhr z. 78 = nr 941 (1990)
Czwarta Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Karpackiej, Kraków 16-20 września 1969 z. 26 = nr 244 (1971)
IV Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Karpackiej, Kraków 16-20 września 1969 z. 26 = nr 244 (1971)
Diurnal transformations of demographical and social space of Tokyo z. 93 = nr 1085 (1993)
Dynamika współczesnych koryt potoków górskich : (na przykładzie potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach) z. 34 = nr 343 (1974)
X Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Karpackiej, Kraków 16-20 września 1981 z. 57 = nr 680 (1983)
Dziesiąta Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Karpackiej, Kraków 16-20 września 1981 z. 57 = nr 680 (1983)
Early meteorological instrumental records in Europe - methods and results z. 95 = nr 1119 (1993)
Effect of weather and climatic conditions on pollen fall z. 97 = nr 1147 (1994)
Environmental aspects of the timberline in Finland and in the Polish Carpathians z. 98 = nr 1156 (1995)
Ewolucja przestrzenno-funkcjonalnej struktury japońskich obszarów metropolitalnych z. 65 = nr 758 (1985)
Evolution of socio-economic structure of Japan's metropolitan areas z. 79 = nr 946 (1988)
Karpacka Konferencja Turystyczna : materiały Międzynarodowej Konferencji Geografów Krajów Karpackich, Kraków 13-16 maja 1985 = Carpathian Tourist Conference : papers of the International Conference of Geographers from Carpathian Countries, Cracow 13-14 th May, 1985 z. 80 = nr 957 (1989)
Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Hydrograficznej w Krakowie, 22-26 września 1971 z. 29 = nr 281 (1971)
Milieu naturel et activites socio-economiques dans les montages (Carpates - Massif Central) z. 99 = nr 1157 (1995)
Morphological activity of the mountain streams (with Biały Potok in the Tatra Mts. as example) z. 31 = nr 326 (1973)
Obieg wody w obszarze wyżynnym zabudowanym z marglu kredowego na przykładzie dorzecza górnej Szreniawy z. 8 = nr 80 (1964)
Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki : (na przykładzie woj. krakowskiego) z. 36 = nr 350 (1974)
Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich z. 11 = nr 115 (1965)
Polar studies of the Jagiellonian University. Vol. 3, Dedicated to the memory of professor Zdzisław Czeppe (1917-1991) z. 94 = nr 1098 (1993)
Polar studies of the Jagiellonian University Spitsbergen expeditions 1980-1982 z. 63 = nr 756 (1985)
Polar studies of the Jagiellonian University Spitsbergen expeditions 1983-1987. Vol. 2 z. 81 = nr 970 (1990)
Problematyka hydrograficzna z. 37 = nr 378 (1974)
Problematyka z geografii ekonomicznej z. 38 = nr 379 (1974)
Problemy badawcze geografii turyzmu w Polsce w latach 1970-1978 : materiały sympozjum organizowanego przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 17-18 XI 1978 r. z. 54 = nr 652 (1981)
Problemy geograficzno-ekonomiczne z. 27 = nr 249 (1971)
Problemy geograficzno-ekonomiczne z. 33 = nr 336 (1973)
Problemy geograficzno-ekonomiczne z. 39 = nr 396 (1975)
Problemy klimatologii gór i wyżyn z. 18 = nr 179 (1968)
Problemy klimatologii gór i wyżyn z. 25 = nr 218 (1969)
Problemy klimatologii gór i wyżyn z. 32 = nr 327 (1973)
Problemy klimatologii gór i wyżyn z. 41 = nr 414 (1975)
Problemy klimatologii gór i wyżyn z. 90 = nr 1042 (1992)
Proceedings of the International Conference on Climate Dynamics and the Global Perspective, Cracow, October 17-20 1995 z. 102 = nr 1186 (1996)
Przebieg głównych procesów morfogenetycznych w południowo-zachodnim Spitsbergenie z. 13 = nr 127 (1966)
Przemiany środowiska geograficznego Krakowa i ich skutki z. 96 = nr 1144 (1994)
Published on the occasion pn the 25th Congress of International Geographical Union in Paris 1984 z. 61 (1984)
Radiacyjne cechy klimatu na Pogórzu Wielickim z. 49 = nr 553 (1979)
Recherches géographiques dans le Massif Central et dans les Carpates polonaises z. 76 = nr 929 (1989)
Regionalizacja ekonomiczna Polski południowej w świetle przepływu masy towarowej z. 22 = nr 207 (1969)
Regiony demograficzne Polski z. 30 = nr 285 (1971)
Results of studies of the climatological station of the Jagiellonian University in Cracow. 2 z. 69 = nr 836 (1986)
Results of studies of the climatological station of the Jagiellonian University in Cracow. 1 z. 55 = nr 653 (1982)
Results of studies of the climatological station of the Jagiellonian University in Cracow. 3 z. 75 = nr 928 (1989)
Roczny przebieg mrozowych ruchów gruntu w Hornsundzie (Spitsbergen) 1957-1958 z. 3 = nr 42 (1961)
Romanian Carpathians : tourist monograph of the Carpathians z. 74 = nr 927 (1988)
Rozwój demograficzny regionu Krakowa w okresie od 1869 do 1950 z. 9 = nr 85 (1964)
Rozwój geomorfologiczny terytorium miasta Krakowa z. 17 = nr 173 (1968)
Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1948-1988 z. 92 = nr 1065 (1992)
Scientific and didactic activity in Polish university centres of the geography of tourism : published on the occasion of the 27th Congress of International Geographical Union in Washington 1992 z. 86 = nr 1007 (1992)
Spatial structure of industrial systems z. 48 = nr 552 (1979)
Społeczności miejskie wobec uprzemysłowienia z. 82 = nr 977 (1990)
Stosunki mikroklimatyczne na pograniczu pięter leśnych i pól uprawnych w Gorcach z. 23 = nr 214 (1969)
Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat : wyniki badań Stacji Naukowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach z. 100 = nr 1162 (1995)
Studia geomorfologiczne w zachodniej części Spitsbergenu między Kongs-Fjordem a Eidem-Bukta
Studies on phisical and economic geography published on the occasion of the 23rd Congrass of International Geographical Union in Moscow 1976 z. 43 = nr 438 (1976)
Studies on physical geography published on occasion of the 25th Congress of International Geographical Union in Paris 1984 z. 61 = nr 740 (1984)
Studies on social-economic geography published on the occasion of the 25th Congrass of International Geographical Union wn Paris 1984 z. 60 = nr 709 (1984)
Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939) z. 89 = nr 1041 (1992)
Typy reżimów rzecznych w Polsce z. 28 = nr 268 (1972)
Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku z. 14 = nr 128 (1966)
Wpływ pokrywy śnieżnej i lodowej na bilans promieniowania i mikroklimat gór z. 5 = nr 47 (1962)
Z badań nad hydrografią Polski południowej z. 21 = nr 191 (1968)
Z problematyki geografii historycznej z. 35 = nr 344 (1974)
Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu : materiały międzynarodowego sympozjum, Kraków-Zakopane 7-10 listopada 1974 r. = Terminological problems in geography of tourism : materials of international symposium, Cracow-Zakopane 7-10 November 1974 z. 42 = nr 429 (1976)
Zarys geografii pielgrzymek z. 85 = nr 1006 (1991)
Zmiany biegu koryta Wisły na wschód od Krakowa w świetle map archiwalnych i fotointerpretacji z. 40 = nr 400 (1975)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne
Autorzy :
Bromek, Karol (1915-2001)
Czeppe, Zdzisław
Domański, Bolesław
Dynowska, Irena (1929-1995)
Hess, Mieczysław (1931-1993)
Ishimizu, Teruo
Jackowski, Antoni (1935- )
Jelonek, Adam (1931- )
Kaszowski, Ludwik (1939-2017)
Klimaszewski, Mieczysław (1908-1995)
Krawczyk, Adam (geograf)
Mydel, Rajmund (1944- )
Niemirowski, Mirosław
Obrębska-Starklowa, Barbara (1937-2016)
Olecki, Zygmunt
Rauczyńska-Olecka, Danuta
Trafas, Kazimierz (1939-2004)
Tyczyńska, Maria
Warszyńska, Jadwiga (1925-2011)
Ziaja, Wiesław (1956- )
Uniwersytet Jagielloński
Współtwórcy :
Förster, Horst (1940- ). Redakcja
Heikkinen, Olavi (1942- ). Redakcja
Kortus, Bronisław (1927- ). Redakcja
Krzemień, Kazimierz (1951- ). Redakcja
Niedźwiedź, Tadeusz (1942- ). Redakcja
Piwarski, Kazimierz (1903-1968). Redakcja naczelna
Tuhkanen, Sakari (1952-2002). Redakcja
Rok wydania :
1960-1996
Wydawca :
Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Seria :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dokumenty ciągłe
    Wyświetlanie 1-9 z 9

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies