Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Traple, Elżbieta (1947- )"" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
Wariant tytułu :
Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Opera Quae ad Artem Inventionis et ad Defensionem Dominii Intellectualis Spectant
Opera Quae ad Artem Inventionis et ad Defensionem Dominii Intellectualis Spectant
Aktualne problemy prawne komunikowania masowego z. 62 = nr 1123 (1993)
Autorskie prawa pokrewne z. 61 = nr 1108 (1993)
Centenaire de la convention de Berne et 60 ans de la legislation sur le droit d'auteur en Pologne : Symposium International, 18-21 novembre 1986 z. 45 = nr 846 (1988)
Contrats du droit d'auteur : en tant qu'instrument de coopération culturelle entre les pays socialistes z. 16 = nr 500 (1979)
Current problems of laws protecting competition : a collection of essays on the laws of the USA, Japan, European Union, Germany and Poland z. 63 = nr 1139 (1994)
Droit d'auteur et le droit des inventions face aux relations de travail z. 40 = nr 770 (1985)
Droits des auteurs - contenu et fonction - des pays socialistes de l'Europe z. 46 = nr 865 (1988)
Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego z. 20 = nr 541 (1980)
Ekonomiczne implikacje międzynarodowych umów licencyjnych z. 19 = nr 518 (1979)
Europejskie standardy w obrębie prawa własności intelektualnej a prawo polskie z. 60 = nr 1107 (1993)
Fonctions et protection des marques de fabrique dans les pays capitalistes et socjalistes z. 7 = nr 420 (1976)
Formy i geneza postępu technicznego z. 4 = nr 363 (1974)
Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych z. 8 = nr 436 (1976)
Konwencje międzynarodowe w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych z. 13 = nr 466 (1977)
Model badania efektywności licencji z. 15 = nr 499 (1978)
Nauka w procesie rozwoju sił wytwórczych z. 34 = nr 675 (1983)
Nowe problemy i instytucje polskiego prawa autorskiego z. 57 = nr 1026 (1991)
Objet et le sujet du droit d'auteur des pays socialistes de l'Europe z. 38 = nr 693 (1984)
Ochrona prac naukowych z. 55 = nr 955 (1990)
Ochrona praw autorskich : orzecznictwo, plagiat muzyczny, droit moral konkursy o stworzenie dzieła z. 17 = nr 501 (1978)
Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym z. 65 = nr 1174 (1995)
Pojęcie nowości przedmiotowej wynalazku w polskim prawie patentowym na tle prawno-porównawczym z. 31 = nr 621 (1983)
Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym PRL z. 26 = nr 591 (1981)
Prace z ochrony własności przemysłowej z. 28 = nr 593 (1982)
Prace z ochrony własności przemysłowej z. 33 = nr 650 (1983)
Prace z prawa autorskiego z. 23 = nr 548 (1980)
Prace z prawa autorskiego z. 36 = nr 691 (1984)
Prace z prawa autorskiego z. 67 = nr 1185 (1996)
Prace z prawa autorskiego : umowy z prawa autorskiego oraz zagadnienia ochrony majątkowych praw autorskich z. 25 = nr 574 (1981)
Prace z problematyki wynalazczości pracowniczej w szkołach wyższych z. 27 = nr 592 (1982)
Prace z wynalazczości i prawa autorskiego z. 5 = nr 382 (1975)
Prace z zakresu ochrony wynalazków z. 18 = nr 509 (1978)
Prace z zakresu prawa cywilnego i praw na dobrach niematerialnych z. 1 = nr 346 (1973)
Prace z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej z. 41 = nr 771 (1985)
Prace z zakresu prawa własnośi intelektualnej z. 56 = nr 984 (1990)
Prace z zakresu prawa wynalazczego i ochrony własności przemysłowej z. 50 = nr 891 (1989)
Prace z zakresu własności intelektualnej z. 44 = nr 809 (1987)
Prawo do autorstwa wynalazku z. 2 = nr 348 (1974)
Prawo i formy korzystania z wynalazku pracowniczego z. 9 = nr 437 (1976)
Prawo prasowe europejskich państw socjalistycznych z. 11 = nr 459 (1977)
Problémes actuels de la protection de la propriété industrielle z. 22 = nr 544 (1981)
Problemy prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych z. 58 = nr 1062 (1992)
Szczególne zagadnienia prawa własności przemysłowej z. 59 = nr 1070 (1992)
Umowa know-how : zagadnienia konstrukcyjne z. 3 = nr 349 (1974)
Umowa wdrożeniowa z. 42 = nr 773 (1986)
Umowa wydawnicza w polskim prawie prywatnym międzynarodowym z. 30 = nr 620 (1982)
Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej z. 14 = nr 487 (1978)
Unieważnienie patentu : zagadnienia konstrukcyjne z. 24 = nr 573 (1981)
Wpływ postępu techniki na prawo autorskie z. 48 = nr 881 (1988)
Wybrane systemy prawa wynalazczego państw kapitalistycznych : Francja, Republika Federalna Niemiec, Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania z. 6 = nr 418 (1976)
Wykonanie artystyczne i jego ochrona w świetle prawa z. 49 = nr 882 (1989)
Wynagrodzenie z tytułu stosowania projektów wynalazczych w jednostkach gospodarki uspołecznionej w świetle ustawy o wynalazczości z. 21 = nr 542 (1980)
Wynalazki, patenty i rozwój gospodarczy z. 12 = nr 460 (1977)
Wywłaszczenie patentu w prawie polskim z. 29 = nr 601 (1982)
Wzornictwo przemysłowe - zagadnienie przedmiotu ochrony prawnej z. 54 = nr 953 (1990)
Wzory przemysłowe : zagadnienia wybrane z. 32 = nr 644 (1983)
Zagadnienia dokumentacji i informacji w świetle prawa autorskiego z. 35 = nr 686 (1984)
Zagadnienia międzynarodowej ochrony własności przemysłowej z. 10 = nr 458 (1977)
Zagadnienia ochrony środowiska jako dobra intelektualnego z. 51 = nr 915 (1989)
Zagadnienia wynalazczości w szkołach wyższych i wykorzystanie ich wyników z. 37 = nr 692 (1985)
Zagraniczne inwestycje produkcyjne instrumentem międzynarodowego transferu technicznego z. 43 = nr 804 (1987)
Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym z. 39 = nr 763 (1985)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
Autorzy :
Barta, Janusz (1947- )
Budziński, Franciszek (1923-1999)
Dobosz, Izabela (1949- )
Fiołka, Janusz (1949- )
Gawlik, Bogusław (1942- )
Grzybowski, Stefan (1902-2003)
Kopff, Andrzej (1922-1992)
Koczanowski, Janusz
Markiewicz, Ryszard (1948- )
Nowińska, Ewa (1948- )
Popiołek, Wojciech (1951- )
Preussner-Zamorska, Janina (1942- )
Rzadkowski, Franciszek
Serda, Jerzy (1923-1992)
Słomski, Mieczysław ( -2003)
Sołtysiński, Stanisław
Stolarska, Wanda
Szwaja, Janusz (1934- )
Tabor, Wojciech (1942- )
Trafas, Tomasz
Traple, Elżbieta (1947- )
Vall, Michał du (1952-2012)
Waluszewski, Jan
Wojciechowska, Anna (1950- )
Wojcieszko-Głuszko, Elżbieta (1956- )
Zamorski, Józef
Uniwersytet Jagielloński. Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
Współtwórcy :
Buszko, Józef (1925-2003). Redakcja naczelna
Rok wydania :
1973-1996
Wydawca :
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Tytuł następny :
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej z. 71 (1999)- 0137-236X
Seria :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
02. Wydawnictwo ciągłe
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies