Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Czasopismo historyczne" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł:
Do Rzeczy. Historia : miesięcznik Lisickiego
Wariant tytułu:
Miesięcznik Lisickiego Do Rzeczy Historia
Historia Do Rzeczy
Do Rzeczy. Historia
Współtwórcy:
Zychowicz, Piotr (1980- ) Redakcja
Orle Pióro. pbl
Temat:
Historia
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo historyczne
Czasopismo polskie
Rok wydania:
2013-
Wydawca:
Warszawa : "Orle Pióro"
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Focus Historia Ekstra
Wariant tytułu:
Historia Ekstra
Chrześcijański dżihad : tajemnice wypraw krzyżowych 2014, nr 2
Co kryje Biblia 2015, nr 6
Gangsterzy czasów Ala Capone 2014, nr 4
Heretycy zmienili świat 2016, nr 1
Idole spod ciemnej gwiazdy 2014, nr 5
Kim był Jezus? 2014, nr 6
Kroniki zbrodni : łowcy ludzi 2015, nr 6
Krzyżem i mieczem : potęga i upadek zakonu 2021, nr 2
Najstarsza historia Polski : fakty kontra fikcje 2021, nr 1
Nauka na progu szaleństwa 2015, nr 5
Odkrycia za cenę krwi 2016, nr 5
Odkrycia za cenę życia 2016, nr 5
Pierwsza rzeź światowa : stulecie Wielkiej Wojny 2014, nr 1
Piraci, bandyci, idole spod ciemnej gwiazdy 2014, nr 5
Pod piracką banderą : od kompanów Odyseusza do piratów z Somalii. 2021, nr 4
Polowanie na czarownice 2015, nr 2
Polowanie na nazistów: gdzie ukryli się hitlerowscy zbrodniarze? 2021, nr 5
Seksafery 2016, nr 2
Seksafery : naga prawda o polityce 2016, nr 2
Skarby do wzięcia 2016, nr 3
Tajne akta PRL 2015, nr 3
Tajne akta PRL : o tym mówić nie wolno! 2015, nr 3
Teorie spiskowe rządzą światem 2021, nr 3
1944 : rok apokalipsy 2014, nr 3
Wikingowie - wilki wojny 2015, nr 1
Wikingowie wilki wojny 2015, nr 1
Wojna światów 2016, nr 4
Wojna z półksiężycem 2016, nr 4
Wojownicy Dalekiego Wschodu 2015, nr 4
Współtwórcy:
Wójcik, Michał (1969- ). Redakcja
G+J Gruner+Jahr Polska. pbl
Temat:
Historia
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo historyczne
Czasopismo polskie
Rok wydania:
2012-2021
Wydawca:
Warszawa : G+J Gruner+Jahr Polska
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Oś : Oświęcim, ludzie, historia, kultura
Wariant tytułu:
Oświęcim, Ludzie, Historia, Kultura
Magazyn Oś - Oświęcim, Ludzie, Historia, Kultura
Oś (Oświęcim)
Autorzy:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Współtwórcy:
Sawicki, Paweł Redakcja
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau pbl
Temat:
Obozy koncentracyjne
Historia
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo historyczne
Czasopismo polskie
Rok wydania:
2008-
Wydawca:
Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-BirkenauB
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne
Wariant tytułu:
Prace Historyczne
Universitas Jagellonica Cracoviensis Acta Scientiarum Litterarumque Schedae Historiae
Schedae Historiae
Universitas Iagellonica Cracoviensis Acta Scientiarum Litterarumque
Universitas Jagiellonica Cracoviensis
Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque
Actes du colloque international sur l'idéologie monarchique dans l'antiquité : Cracovie-Mogilany du 23 au 26 Octobre 1977 z. 63 = nr 536 (1980)
Anglia, świat i gwiazdy : obraz świata i Anglii pierwszych Stuartów w kalendarzach 1603-1640 z. 109 = nr 1127 (1994)
Charisteria cracoviensia Universitati Regiae uppsaliensi quinta sacra saecularia celebranti ab Universitate Iagellonica cracoviensi oblata z. 61 = nr 508 (1979)
Dlugossiana : studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza z. 65 = nr 561 (1980)
Dlugossiana : studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza. Cz. 2, Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r. z. 76 = nr 702 (1985)
Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku z 23 = nr 182 (1968)
Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego 1674-1783 z. 53 = nr 405 (1975)
Egzulanci podolscy (1672-1699) : znaczenie uchodźców z Podola w życiu politycznym Rzeczypospolitej z. 114 = nr 1152 (1994)
Erasmiana Cracoviensia : w 500-lecie urodzin Erazma z Rotterdamu (1469-1536) z. 33 = nr 250 (1971)
Etudiants - liens sociaux, culture, moeurs du Moyen-age jusqu'au XIXe siecle : Vème session scientifique internationale Cracovie 28-30 mai 1987 z. 93 = nr 950 (1991)
Europa-Ameryka od X do XX wieku : w pięćsetną roczocznicę pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba z. 108 = nr 1124 (1993)
Frömmigkeit und Ritteridee im Liche der schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14. Jahrhundert : zur Verbreitung des Testaments und des Testamentsbegriffs in Schweden z. 120 = nr 1190 (1996)
Grandes réformes des universités européennes du XVIe au XXe siècles : IIIe session scientifique internationale Cracoviae 15-17 mai 1980 z. 79 = nr 761 (1985)
Histoire des universités z. 67 = nr 567 (1980)
Historia Polaków na Bukowinie z. 38 = nr 300 (1973)
Hypatia z Aleksandrii z. 104 = nr 1099 (1993)
Koliszczyzna z. 24 = nr 193 (1968)
Koło historyków studentów UJ w latach 1892-1967 z. 25 = nr 194 (1968)
Małopolska reprezentacja sejmowa za czasów Zygmunta Augusta : 1548-1572 z. 48 = nr 351 (1974)
Między reakcją a rewolucją : studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-1849 z. 52 = nr 381 (1975)
Możnowładztwo małopolskie w XIV i w pierwszej połowie XV wieku : studium z dziejów rozwoju wielkiej własności ziemskiej z. 18 = nr 141 (1966)
Osiągnięcia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Polsce Ludowej : 1945-1970 z. 47 = nr 345 (1974)
Osobliwy Podolak : w kręgu myśli historiozoficznej i społeczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego z. 105 = nr 1115 (1993)
Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV wieku z. 21 = nr 178 (1968)
Paolo Sarpi i jego związki z Polską z. 27 = nr 220 (1969)
Peregrinations academique : IVéme session scientifique internationale Cracovie, 19-21 mai 1983 z. 88 = nr 870 (1989)
50-lecie Rewolucji Październikowej : zeszyt specjalny z. 20 = nr 172 (1967)
Pięćdziesięciolecie Rewolucji Październikowej z. 20 = nr 172 (1967)
Pińczów i jego szkoły w dziejach z. 62 = nr 512 (1979)
Pireneje i Karpaty : XVI-XX wiek z. 69 = nr 594 (1981)
Pod znakami Aresa i Marsa : materiały z konferencji naukowej "Wojna i wojskowość w sratożytności", Kraków, 24-26 września 1993 z. 117 = nr 1166 (1995)
Pokłosie sesji naukowej z dnia 6 marca 1970 r., poświęcone setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Iljcza Lenina z. 34 = nr 259 (1971)
Polacy w rosyjskim ruchu socjaldemokratycznym w latach 1883-1893 z. 31 = nr 241 (1970)
Polska, Niemcy, Europa w 1939 roku : materiały z sesji zorganizowanej w Uniwersytecie Jagiellońskim 14 grudnia 1989 r. z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej z. 99 = nr 1024 (1991)
Polska Partia Robotnicza na ziemi krakowskiej : 1942-1948 : zeszyt specjalny : pokłosie sesji naukowej odbytej w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 27-28 stycznia 1972 r. z. 39 = nr 304 (1972)
Powstanie krakowskie 1923 roku z. 49 = 354 (1973)
Prasa studencka w Polsce 1918-1939 : zarys historyczny, bibliografia z. 96 = nr 1001 (1990)
Pyrénées et les Carpates z. 69 = nr 594 (1981)
Rządy hitlerowskie w Krakowie : pokłosie z sesji naukowej odbytej w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 24 marca 1965 roku z. 19 = nr 146 (1966)
Sądecczyzna południowo-wschodnia. T. 2, Problemy gospodarki współczesnej z. 60 = nr 506 (1979)
Sejm warszawski roku 1570 z. 36 = nr 279 (1972)
Struktury, ruchy, ideologie XVIII-XX wieku z. 78 = nr 753 (1986)
Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939 z. 37 = nr 299 (1972)
Studia Polaków w universytecie w Liège w latach 1880-1914 z. 28 = nr 227 (1969)
Studia z dziejów antytrynitaryzmu na ziemiach czeskich i słowackich w XVI-XVII wieku z. 15 = nr 129 (1966)
Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579-1979 z. 64 = nr 554 (1979)
Studia z dziejów Wydziału Filozoficno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z. 16 = nr 139 (1967)
Studia z historii i historii sztuki z. 89 = nr 886 (1989)
Tajna dyplomacja Adama Jerzego Czartoryskiego na Bałkanach : Hotel Lambert a kryzys serbski 1840-1844 z. 106 = nr 1117 (1993)
Ukraina : teraźniejszość i przeszłość : praca zbiorowa z. 32 = nr 247 (1970)
Ukraińska myśl polityczna w XX wieku : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowei, 28-30 maja 1990 z. 103 = nr 1088 (1993)
Université et l'enseignement extra-universitaire XVIe-XIXe siècles : IIe session scientifique internationale, Cracovie 11-12 mai 1979 z. 73 = nr 657 (1983)
Universities during World War II : materials of the international symposium held at the Jagiellonian University on the 40 anniversary of "Sonderaktion Krakau", Cracow, October 22-24, 1979 z. 72 = nr 643 (1984)
Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 z. 58 = nr 496 (1979)
Virtutis ergo : nadania obywatelstwa rzymskiego przez wodzów Republiki z. 11 = nr 68 (1963)
W XX-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej : pokłosie z sesji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim z dnia 12 marca 1962 z. 10 = nr 62 (1963)
W dwudziestolecie powstania Polskiej Partii Robotniczej z. 10 = nr 62 (1963)
W 70-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 1918-1988 : materiały z sesji naukowej organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 27-28 X 1988 z. 95 = nr 975 (1991)
W siedemdziesięciolecie odzyskania niepodległości przez Polskę 1918-1988 z. 95 = nr 975 (1991)
W stulecie wybuchu Powstania Styczniowego na ziemiach polskich : pokłosie z sesji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 22 stycznia 1963 z. 13 = nr 91 (1964)
Walka o Węgry w latach 1490-1492 : z dziejów rywalizacji habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju z. 116 = nr 1163 (1995)
Wojna i polityka : studia nad historią XX wieku z. 112 = nr 1142 (1994)
Wojskowe aspekty kryzysu czechosłowackiego 1938 roku z. 14 = nr 123 (1966)
Z dziejów informacji w Europie XVI wieku : nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurichu z lat 1560-1587 z. 115 = nr 1154 (1995)
Zeszyt Grunwaldzki z. 8 = nr 48 (1961)
Zwycięstwo nad faszyzmem i jego skutki z. 87 = nr 862 (1988)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne
Autorzy:
Baczkowski, Krzysztof (1938- )
Basista, Jakub (1958- )
Biedrzycki, Emil
Bobińska, Celina (1913-1997)
Buszko, Józef (1925-2003)
Cetnarowicz, Antoni (1944- )
Cynarski, Stanisław (1923-1996)
Daszyk, Krzysztof Karol (1964- )
Dąbrowa, Edward (1949- )
Dobrzyniecka, Janina
Dybiec, Julian (1940- )
Dzielska, Maria (1942-2018)
Gawęda, Stanisław (1914-1994)
Goy, Joseph
Hulewicz, Jan (1907-1980)
Kaniewska, Irena (1930- )
Karaś, Mieczysław (1924-1977)
Kozłowska-Sabatowska, Halina
Kozik, Jan (1934-1979)
Krawczuk, Aleksander (1922-2023)
Kulczykowski, Mariusz (1932-2018)
Łukawski, Zygmunt (1932-1989)
Małkiewicz, Adam (1936-2021)
Mikucki, Sylwiusz (1898-1983)
Paczyńska, Irena (1942- )
Pankowicz, Andrzej (1950-2011)
Patek, Artur (1965- )
Perzanowski, Zbigniew (1922-1999)
Pilch, Andrzej (1926-2011)
Pirożyński, Jan (1936-2004)
Podraza, Antoni Eugeniusz (1920-2008)
Pułaski, Michał (1936- )
Serczyk, Władysław Andrzej (1935- )
Stolicki, Jarosław (1962- )
Urban, Wacław (1930-2009)
Waśko, Anna
Wyrozumski, Jerzy (1930-2018)
Zgórniak, Marian (1924-2007)
Zyblikiewicz, Lubomir (1943- )
Uniwersytet Jagielloński
Współtwórcy:
Piwarski, Kazimierz (1903-1968). Redakcja naczelna
Temat:
Historia
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo historyczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
Rok wydania:
1960-
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Tytuł poprzedni:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria Nauk Społecznych, Historia
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dokumenty ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł:
Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty
Wariant tytułu:
Archiwum Emigracji (Rocznik)
Autorzy:
Biblioteka Uniwersytecka (Toruń)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Współtwórcy:
Kryszak, Janusz (1945-2019). Redakcja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) pbl
Temat:
Polacy za granicą
Historia
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo historyczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
Rok wydania:
1998-
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Seria:
Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku
Dokumenty ciągłe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies