Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Janik, Marian" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-3 z 3
propozycja biblioteki
Hasło główne:
Janik, Marian
Tytuł:
Opowiadania do bujania w obłokach
Wariant tytułu:
Tytuł oryginału: Poviedky do obláčikov
Autorzy:
Janik, Marian
Współtwórcy:
Zając, Izabela (1981- ). Tłumaczenie
Temat:
Humor
Zaświaty
Gatunek / Forma:
Książki
Proza
Opowiadania i nowele
Rok wydania:
2020
Wydawca:
[Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : [nr 561- nr 786]
Wariant tytułu:
Aleksander Tyszyński a polska filozofia narodowa nr 772 (1985)
Analiza konstrukcji tekstu dowodu jako środka przekazu w matematyce nr 611 (1983)
Analizy i interpretacje : film polski nr 608 (1984)
Analizy i interpretacje : film zagraniczny nr 733 (1986)
Aspects of reflexivization in English nr 637 (1984)
Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie nr 769 (1986)
Dawne sądy i prawo nr 607 (1984)
Doktryna podziału władzy "Ojców Konstytucji" USA nr 749 (1985)
Etyka prostomyślności a tradycje kultury nr 760 (1986)
Film i metafora : pojęcie metafory w historii myśli filmowej nr 692 (1984)
Informacja naukowa a dydaktyka nr 672 (1984)
Informacja naukowo-techniczna, mechanika i elektrotechnika nr 633 (1984)
Informacja naukowo-techniczna a prawo nr 604 (1984)
Inteligencja na Śląsku w okresie międzywojennym nr 762 (1986)
Intuicjonizm Henryka Bergsona nr 706 (1985)
J. I. Kraszewski o poetach i poezji polskiej nr 561 (1982)
Jak powstaje historia? nr 753 (1986)
Jan Kochanowski : twórczość i recepcja. T. 1 nr 696 (1985)
Jan Kochanowski : twórczość i recepcja. T. 2 nr 696 (1985)
Język a przestrzeń kulturowa nr 720 (1985)
Józef Ignacy Kraszewski o poetach i poezji polskiej nr 561 (1982)
Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody nr 671 (1984)
Kultura jako nośnik treści ideologicznych w stosunkach międzynarodowych nr 582 (1983)
Kultura techniczna, polityczna oraz zawodowa w procesie kształcenia i adaptacji społeczno-zawodowej kadr technicznych nr 732 (1985)
Kurze Prosaformen in der deutschsprachigen Schweizer Literatur der sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts nr 751 (1985)
Lingwistyka i filmoznawstwo : krytyczna ocena tendencji lingwistycznej w badaniach nad filmem nr 781 (1986)
Ład społeczny w starej dzielnicy mieszkaniowej : zagadnienia organizacji i dezorganizacji społecznej nr 786 (1986)
Miejsce i rola państw niezaangażowanych we współczesnych stosunkach międzynarodowych nr 737 (1985)
Młodzież a szkoła równoległa : z badań nad wpływem środków masowego przekazu na wiedzę młodzieży o świecie współczesnym nr 564 (1983)
Naczynia drewniane w późnej starożytności na ziemiach polskich nr 645 (1984)
Nauka-technika-kultura : studium z zakresu filozofii techniki nr 638 (1984)
Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego nr 586 (1984)
Niemiecki ekspresjonizm filmowy nr 669 (1985)
Normy społeczne, ład społeczny, patologia społeczna : na podstawie badań empirycznych w starych dzielnicach miast Górnego Śląska nr 723 (1985)
O analizie semiotycznej dzieła filmowego nr 617 (1984)
O prawie własności i jego współczesnych funkcjach nr 673 (1984)
Ontologia bytu aktualnego : próba zbudowania ontologii opartej na założeniach recentywizmu nr 784 (1986)
Opowieści z życia : z badań nad folklorem współczesnym nr 766 (1985)
PZPR w procesie kształtowania socjalistycznej kultury politycznej nr 661 (1984)
Paedagogica societatis : przedmiot, zadania a współczesność nr 686 (1985)
Pedagogika szkoły wyższej : przeszłość i współczesność nr 678 (1985)
Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego w początkach Cesarstwa (27 r. p.n.e. - 68 r. n.e.) nr 663 (1984)
Podział pracy : struktura i geneza nr 703 (1986)
Polska krytyka teatralna lat 1944-1980 : zbliżenia nr 756 (1986)
Polska produkcja filmowa nr 603 (1983)
Polska Zjednoczona Parita Robotnicza w procesie kształtowania socjalistycznej kultury politycznej nr 661 (1984)
Polska w świecie : z zagadnień polskiej polityki zagranicznej nr 629 (1984)
Polski język ogólny XIX wieku : stan i ewolucja. T. 1, Ortografi, fenologia z fonetyką, morfonologia nr 768 (1986)
Pomoc społeczna w świadomości mieszkańców miasta : analizy teoretyczne i empiryczne badania społeczności wielkomiejskiej nr 775 (1985)
Postać w dramacie : obraz człowieka w dramaturgii amerykańskiej nr 773 (1986)
Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku : (analizy i przekroje) nr 576 (1983)
Powieść rosyjska XIX i XX wieku nr 662 (1984)
Problemy awangardy nr 568 (1983)
Problemy lingwistyki tekstu nr 605 (1984)
Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym nr 681 (1985)
Problemy socjologii miasta nr 630 (1984)
Proces karny insurekcji 1794 nr 579 (1983)
Psychologia medyczna : główne kierunki badań nr 601 (1983)
Recentywizm w teorii poznania praktycznego : teraźniejszość jako czynnik recepcji kulturowej nr 594 (1983)
Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze nr 616 (1983)
Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży nr 719 (1985)
Ruch komunistyczny w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918-1939 nr 598 (1983)
Science fiction jako gatunek filmowy nr 783 (1985)
Selma Lagerlöf nr 746 (1985)
Semantyka czasowników ruchu w języku macedońskim nr 571 (1983)
Skamander. T. 4, Studia o twórczości Stanisława Balińskiego nr 677 (1984)
Skamander. T. 5, Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego nr 730 (1986)
Słownictwo w opisie języka nr 682 (1984)
Socjologiczne mierniki efektywności pracy nr 675 (1985)
Socjologiczne problemy kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce nr 583 (1983)
Społeczne funkcje folkloru nr 710 (1985)
Społeczności lokalne : szkice socjologiczne nr 731 (1986)
Strindberg jako prekursor ekspresjonizmu w dramacie nr 650 (1984)
Studia o Berencie nr 659 (1984)
Studia skamandryckie i inne nr 676 (1985)
Studia spiskie nr 685 (1985)
Studia z dziejów języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie pruskim nr 567 (1983)
Studia z procesu cywilnego nr 729 (1986)
Studies, analyses, interpretations : 20th century Anglo-American literature nr 667 (1984)
Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym : (elementy socjologii i poetyki) nr 634 (1983)
Sztuka aluzji literackiej : Żeromski-Berent-Joyce nr 641 (1984)
Teoretyczne aspekty powieści historycznej nr 741 (1986)
Teoria i praktyka masowego komunikowania nr 778 (1986)
Towards creative teaching of English syntactic structures nr 674 (1984)
Urbanizacja i struktura społeczna w Afryce Czarnej : studium socjologii rozwoju nr 689 (1984)
W dialogu z czytelnikiem : teksty literackie w polskiej prasie na Górnym Sląsku w latach 1889-1901 nr 643 (1984)
Wrażliwość wybranych gatunków owadów na skażenia powietrza gazami i pyłami przemysłowymi oraz tolerancja przez nie termicznych zmian środowiska nr 765 (1985)
Wśród poetów współczesnych : studia i szkice nr 744 (1986)
Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo w dziejach nr 695 (1985)
Wybrane zagadnienia administracyjne i finansowe przedsiębiorstw państwowych nr 623 (1983)
Wybrane zagadnienia paleogeografii czwartorzędu - holocen nr 712 (1987)
Wybrane zagadnienia z psychologii rodziny nr 585 (1983)
Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy : (studium teoretycznoprocesowe) nr 728 (1985)
Wykorzystanie metod kryminalistyki i medycyny sądowej w badaniach historycznych nr 590 (1983)
Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia nr 595 (1983)
Z polsko-czechosłowackiego sąsiedztwa : studia i szkice nr 702 (1985)
Z problematyki tożsamości narodowej we współczesnych stosunkach międzynarodowych nr 763 (1986)
Z problemów organizacji pracy bibliotecznej. T. 2 nr 625 (1983)
Z zagadnień realizmu rosyjskiego nr 711 (1986)
Zachowanie się uczniów szkół zawodowych w sytuacjach trudnych nr 593 (1983)
Ziemie śląskie w granicach II Rzeczypospolitej : procesy integracyjne nr 716 (1985)
Znaczenie dorobku teoretycznego Karola Marksa dla współczesności nr 754 (1986)
Zróżnicowanie społeczne a uczestnictwo w kulturze nr 644 (1984)
Zwycięstwo czy klęska? : w 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego : praca zbiorowa nr 599 (1984)
Autorzy:
Bajerowa, Irena (1921-2010)
Bańka, Józef (1934-2019)
Bartoszek, Adam (socjologia)
Biały, Zbigniew (1932-1986)
Bińczycka-Feluś, Jadwiga (1930-2019)
Blicharski, Michał
Bogalska-Czajkowska, Ewa
Bolechowska, Maria
Bujnicki, Tadeusz (1933- )
Bursztyńska, Halina (1935- )
Burzywoda, Urszula (1939-2013)
Cudak, Romuald
Czajkowski, Waldemar
Czubala, Dionizjusz (1935- )
Dobrowolski, Piotr (1938-2005)
Dudek, Wiesław (1931- )
Gawliński, Stanisław (1948- )
Godzic, Wiesław (1953- )
Gostyński, Zbigniew
Grabowski, Jan (prawnik)
Helman, Alicja (1935-2021)
Heszen-Niejodek, Irena (1942- )
Hrapkiewicz, Helena
Jacher, Władysław (1931-2009)
Janik, Krzysztof (1950- )
Jaros, Jerzy (1925-1992)
Jarosz, Adam (1928- )
Jersak, Józef (1929-1991)
Kiepas, Andrzej (1950- )
Kłak, Tadeusz (1932- )
Kocój, Henryk (1931- )
Konior, Jan
Kopeć, Eugeniusz (1933-1984)
Korzan, Kazimierz
Kot, Henryk (bibliotekarz)
Kowalska, Alina (1932-2001)
Kriger, Urszula
Kunisz, Andrzej (1932-1998)
Liszka, Joachim
Lityński, Adam (1940- )
Łobzowska, Maria (1913- )
Madej, Alina
Malinowska, Elżbieta (1947- )
Małajny, Ryszard Mariusz (1953-2018)
Małkiewicz, Andrzej
Maszczyk, Danuta
Michalkiewicz, Stanisław (1925-1985)
Miczka, Tadeusz (1952- )
Mielczarek, Zygmunt (1944- )
Migula, Paweł
Molenda, Antoni (1939- )
Mrózek, Robert (1942- )
Nowak, Zbigniew Jerzy (1919-1993)
Opacki, Ireneusz (1933-2005)
Osadnik, Wacław (1950- )
Pańko, Walerian (1941-1991)
Paszek, Jerzy (1940- )
Piegza, Marian (1951- )
Pielkowa, Józefa Anna
Pietras, Włodzimierz
Polański, Kazimierz (1929-2009)
Poręba, Stanisław (1930-2012)
Przewłocki, Jan (1939-2011)
Pytasz, Marek (1953- )
Pyzik, Teresa (1941- )
Radziewicz-Winnicki, Andrzej (1945- )
Radziszewska, Julia (1919-2008)
Rduch, Teresa (1953- )
Ruszkiewicz, Piotr
Serafin, Franciszek
Solecka, Kazimiera Maria
Stanik, Jan Maria (1943- )
Stępień, Tomasz
Synowiec, Helena
Syrek, Ewa
Syrek, Mieczysław (1928-2007)
Świątkiewicz, Wojciech (1951- )
Świerczek, Paweł
Szczepański, Marek Stanisław (1956- )
Szewc, Andrzej (1945-2017)
Szewczyk, Grażyna (1945- )
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- )
Szotek, Barbara
Szydłowski, Jerzy (1931-1997)
Udalska, Eleonora (1930- )
Wanatowicz, Maria Wanda (1941- )
Widacki, Jan (1948- )
Wilk, Eugeniusz (1950- )
Wolińska, Olga
Wołek, Mieczysław (1927-2020)
Wódz, Kazimiera
Wódz, Jacek
Wójcik, Włodzimierz (1932-2012)
Wysocka, Maria
Zajiček, Edward (1922-2018)
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dokumenty ciągłe
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies