Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Lityński, Piotr" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-10 z 10
Tytuł :
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne
Autorzy :
Jopek, Dorota
Hołuj, Artur
Kochel, Laura
Lityński, Piotr
Współtwórcy :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego (Kraków) pbl
Temat :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Planowanie przestrzenne
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Rok wydania :
2019
Wydawca :
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Książka
Tytuł :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : [nr 1542- nr 2035]
Wariant tytułu :
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90. nr 1688 (1997)
Bibliometryczna analiza współczesnej nauki nr 1569 (1996)
Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku nr 1634 (1997)
Bliskowschodni proces pokojowy : idee - inicjatywy - dyplomacja nr 1596 (1996)
Cesarz Probus 276-282 n.e. nr 1678 (1997)
Czasopismo pedagogiczne "Chowanna" (1929-1997) : zarys monograficzny nr 1838 (1999)
Czasowniki angielskie : słownik nr 1642 (1997)
Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI-XVIII wiek) nr 1572 (1996)
Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii nr 1619 (1997)
Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie w latach 1788-1792 nr 1881 (2000)
Edukacja dziewcząt i kobiet śląskich : (od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej) nr 1609 (1996)
Filozofia jako przetwarzanie idei w człowieku nr 1625 (1997)
Implicytne performatywy w języku rosyjskim i ich rola w konwersacji nr 1920 (2000)
Ja nieuniknione : o podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego nr 1935 (2000)
Język wobec przemian kultury nr 1617 (1997)
Języki słowiańskie dziś : nowe fakty, nowe spojrzenia : Księga Pamiątkowa poświęcona prof. Michałowi Blicharskiemu nr 1949 (2001)
Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni nr 1956 (2001)
Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego : dorobek i opinie nr 1773 (1999)
Kontrowersje wokół współczesnych problemów edukacji, ochrony zdrowia, kultury : studium ekonomiczne nr 1657 (1997)
Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930 nr 1874 (2000)
Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej nr 1661 (1997)
Książę Wiśniowiecki Janusz Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku nr 1832 (2000)
Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja : studium socjologiczne nr 1630 (1997)
Literatura w kształceniu i wychowaniu : z teorii i praktyki nr 1686 (1997)
Ludzie - instytucje - idee : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Januszowi Sztumskiemu nr 1605 (1997)
Ludzie, instytucje, idee : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Januszowi Sztumskiemu nr 1605 (1997)
Ład moralny, rządy prawa i rozumu w doktrynie Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 1608 (1996)
Marian Massonius a polska filozofia nowokrytyczna nr 1963 (2001)
Metafizyka wirtualna : traktat o strukturach chwilowych nr 1650 (1997)
Metafizyka wirtualna : traktat o strukturach chwilowych nr 1958 (2001)
Metaphysica virtualis : de natura rerum virtualium nr 1650 (1997)
Metaphysica virtualis : de natura rerum virtualium nr 1958 (2001)
Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski nr 1989 (2001)
Między historią, kreacją i mitem nr 1982 (2001)
Mniejszości w prawie międzynarodowym nr 1594 (1996)
Myśl o języku w komentarzu bibliojnym ks. Jakuba Wujka nr 1987 (2001)
Nauczanie bilingwalne : modele, koncepcje, założenia metodyczne nr 1910 (2000)
New shape of ethics? : reflections on ethical values in post(?) modern American cultures and societies nr 1947 (2000)
Niepokorna hrabina : literacka kariera Valeski von Bethusy-Huc nr 1804 (1999)
O satyrze nr 1604 (1996)
Oblicza decentralizmu nr 1579 (1996)
Od modernizmu do postmodernizmu nr 1584 (1996)
Od poezji Kosmosu do poezji czasu : studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka nr 1640 (1997)
Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławit i w Rwandzie nr 1890 (2000)
Ontologia czasu konkretnego nr 1542 (1995)
Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji : zagadnienia struktury tekstu nr 1636 (1997)
Osobowość i społeczne funkcjonowanie młodzieży regionu Podbeskidzia nr 1637 (1997)
Patologia biblioteczna nr 1601 (1996)
Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej nr 1651 (1997)
Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo nr 1613 (1996)
Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga nr 1583 (1996)
Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922-1939) nr 1938 (2000)
Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XIX i XX wieku nr 1551 (1995)
...pozostać wiernym niepewnej jasności : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta nr 1621 (1996)
Problemy nauk penalnych : prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok nr 1550 (1996)
Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce : państwo a rynek nr 1593 (1996)
Promocja zdrowia : psychologiczne podstawy wdrożeń nr 1629 (1997)
Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowania nr 1791 (1999)
Protektoraty lwowskie : początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej nr 1862 (2000)
Przełomy : rok 1956 : studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej nr 1573 (1996)
Przemoc ikoniczna czy "Nowa widzialność"? nr 1981 (2001)
Przetwarzanie obrazu w programie MATLAB nr 1971 (2001)
Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi nr 1979 (2001)
Rozprawy prawnicze : Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza nr 1871 (2000)
Równoważność Hilberta ciał globalnych nr 1969 (2001)
Sejsmiczność a tektonika Górnośląskiego Zagłębia Węglowego nr 1793 (1999)
Słowacja w obliczu Europy : sonda : materiały z konferencji naukowej nr 1918 (2000)
Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 2 nr 1932 (2000)
Słowotwórstwo języka doby staropolskiej : przegląd formacji rzeczownikowych nr 1574 (1996)
Społeczno-gospodarcze i polityczne konsekwencje restrukturyzacji Górnego Śląska nr 1603 (1996)
Stosunki polsko-niemieckie w okresie przemian ustrojowych w Polsce : wybrane problemy nr 1615 (1997)
Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego nr 1592 (1996)
Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne (XIX-XX wiek) nr 1831 (1999)
Szara strefa w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej nr 1611 (1996)
Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży nr 1585 (1996)
Teoretyczne standardy zdrowia dzieci i młodzieży a ich środowiskowe uwarunkowania w regionie górnośląskim : studium pedagogiczno-społeczne nr 1590 (1997)
Testament jako gatunek tekstu nr 1698 (1997)
Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630 nr 1669 (1997)
U progu nowych kodyfikacji karnych : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi nr 1789 (1999)
Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1, Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej nr 1599 (1997)
Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2, Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim nr 1600 (1997)
Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 3, Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej nr 1607 (1997)
Valeat aequitas : Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu nr 1905 (2000)
Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa nr 2035 (2004)
Widmowe modelowanie systemów cyfrowych o zadanych cechach nr 1898 (2000)
Władza polityczna : koncepcje i ujęcia zjawiska nr 1606 (1997)
Wokół problematyki cywilnoprocesowej : studium teoretycznoprawne : księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana nr 2006 (2001)
Wokół Wacława Potockiego : studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety nr 1645 (1997)
Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich. T. 2 nr 1626 (1997)
Współczesność spadkobiercą tradycji : z problematyki śląśkiej kultury muzycznej nr 1912 (2000)
Wychowanie i nauczanie zintegrowane w klasach początkowych nr 1676 (1997)
Z dziejów XVII i XVIII wieku : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Michałowi Komaszyńskiemu nr 1627 (1997)
Z dziejów prawa nr 1581 (1996)
Z teorii i praktyki wychowania muzycznego nr 1631 (1997)
Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej : synteza badawcza nr 1813 (1999)
Zagłębie Dąbrowskie : w poszukiwaniu tożsamości regionalnej nr 1977 (2001)
Zakazy dowodowe w procesie karnym nr 2001 (2001)
Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym nr 1955 (2001)
Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji : (na przykładzie konurbacji katowickiej) nr 1782 (1999)
Autorzy :
Arabski, Janusz (1939-2015)
Augustyniak, Michał (1960- )
Balukiewicz, Małgorzata
Banaś-Korniak, Teresa
Bańka, Józef (1934- )
Barański, Marek Janusz (1953- )
Szulakowska-Kulawik, Jolanta (1952- )
Blicharski, Michał
Borek, Małgorzata
Budniak, Alina
Budzyński, Józef
Czaja, Stanisław (1949- )
Czapik, Barbara (1948- )
Czerwiński, Mirosław
Czerwiński, Piotr (filolog)
Czogała, Alfred
Danel-Bobrzyk, Helena (1938-2012)
Dobrowolski, Piotr (1938-2005)
Fast, Piotr (1951- )
Fontański, Henryk (1947- )
Gajdzica, Zenon
Glimos-Nadgórska, Anna (1950- )
Górniok, Oktawia
Gruz, Maria
Heska-Kwaśniewicz, Krystyna (1940- )
Heszen-Niejodek, Irena (1942- )
Idziak, Adam
Iluk, Jan
Iwanek, Jan (1952- )
Janaszek-Ivaničková, Halina (1931- )
Jaskóła, Ewa
Kaczanowicz, Wiesław (1949- )
Kempa, Grażyna (1945- )
Kiepas, Andrzej (1950- )
Kisiel, Marian (1961- )
Kleszczowa, Krystyna
Klinik, Anna
Kokot, Urszula
Koprowski, Robert
Krzyżanowski, Lech (1964- )
Kucharski, Maciej (historia)
Kwak, Jan (1938- )
Kwiatkowski, Zbigniew (prawo)
Lewowicki, Tadeusz (1942- )
Lityński, Adam (1940- )
Lubocha-Kruglik, Jolanta
Łomiński, Bogdan
Łyda, Andrzej
Malicki, Jan (1948- )
Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna (1941- )
Matan, Andrzej
Michalewska, Maria Teresa ( -2002)
Mikołajczyk, Barbara
Mikosz, Ryszard
Moroz, Henryk (1924- )
Nowacki, Dariusz (1965- )
Nowak, Arkadiusz
Nowak, Izabela (filologia rosyjska)
Nowakowska-Małusecka, Joanna
Ogrodnik, Bogdan (1961- )
Ogrodzka-Mazur, Ewa
Opacka-Walasek, Danuta
Pazdan, Maksymilian
Porwik, Piotr
Pyzik, Teresa (1941- )
Ratajczak, Zofia (1937- )
Rott, Dariusz (1965- )
Runge, Jerzy
Rusek, Halina
Ryba, Renata
Sielski, Jerzy
Sikora, Tomasz
Skotnicka-Maj, Anna
Smejda, Maria
Sobczykowa, Joanna
Sordyl, Alina
Stępień, Tomasz
Straś, Ewa
Syrek, Ewa
Świeca, Jerzy (1950- )
Szajnowska-Wysocka, Alicja
Szewczyk, Grażyna (1945- )
Szotek, Barbara
Sztumski, Janusz (1930- )
Teper, Lesław
Tokarska, Anna
Tokarz, Bożena (1946- )
Tokarz, Emil (1944- )
Chełmicki-Tyszkiewicz, Leon (1928- )
Uchyła-Zroski, Jadwiga
Unger, Peter (prawnik)
Wanatowicz, Maria Wanda (1941- )
Wilk, Eugeniusz
Witosz, Bożena
Wójcik, Włodzimierz (1932- )
Wójtowicz, Andrzej (prawo)
Wróbel, Sylwester
Wróbel, Zygmunt
Zuberek, Wacław Marian (1940- )
Żmigrodzka, Bożena
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- )
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Seria :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : [nr 787- nr 1031]
Wariant tytułu :
Absorpcja indukowana zderzeniami w gazach - teorie kształtu linii nr 937 (1988)
Administracja terenowa po reformie 1983 roku nr 873 (1987)
Brentanizm i jego recepcja w filozofii europejskiej nr 869 (1987)
Cechy płci w piśmie ręcznym nr 811 (1986)
Charakterystyczne cechy zlewni polarnych oraz próba modelowania statystycznego topnienia śniegu i odpływu ablacyjnego w zachodniej części Spitsbergenu nr 920 (1987)
Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej nr 958 (1989)
Czas przyszły niedokonany : o włoskiej sztuce futurystycznej nr 984 (1988)
Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce : 1918-1930 nr 821 (1986)
Cztery lata nadziei : 200 rocznica Sejmu Wielkiego : praca zbiorowa nr 879 (1988)
Czynniki różnicujące szanse edukacyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym nr 930 (1988)
Dialektyka językowej organizacji tekstu w poezji Tuwima nr 894 (1987)
Dlaczego autobiografizm? : powieści autobiograficzne dwudziestolecia międzywojennego nr 816 (1986)
Doświadczenie przemiany jako kategoria psychologiczna nr 959 (1988)
Dramat rosyjski okresu Oświecenia : ze studiów nad komedią i gatunkami pokrewnymi nr 866 (1987)
Dynamiczne procesy glacjalne na południowym Spitsbergenie : (w świetle badań fotointerpretacyjnych i fotogrametrycznych) nr 955 (1988)
Działanie jako kategoria dydaktyczna nr 863 (1987)
Dzieje poznawania geologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do 1870 roku nr 898 (1988)
Ekspertyzy naukowe a praktyka społeczna nr 895 (1988)
Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie przestrzenne : (na materiale współczesnej poezji polskiej) nr 1018 (1989)
Funkcjonariusze międzynarodowi nr 871 (1988)
Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy nr 927 (1987)
Integracja kulturowa i jej społeczne uwarunkowania nr 867 (1987)
Interpretacje i style krytyki nr 994 (1988)
Kierowanie ludźmi w świetle psychologii społecznej nr 801 (1985)
Konflikt społeczny nr 902 (1987)
Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć nr 870 (1986)
Książka polska i biblioteka na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920 nr 804 (1986)
Literatur und Linguistik nr 993 (1988)
Litewska epopeja J. I. Kraszewskiego : szkice o " Anafielas" nr 972 (1988)
Metodologiczne problemy badań struktur i procesów społecznych w przedsiębiorstwie nr 964 (1988)
Metodologiczne problemy socjologii pracy nr 812 (1987)
Metodologiczne problemy systemowej analizy społeczeństwa nr 818 (1987)
Metody glottodydaktyki nr 907 (1988)
Miasta w ciągu wieków : wybrane problemy nr 877 (1988)
Między krytyką a prozą artystyczną pozytywizmu i modernizmu nr 911 (1988)
Młodzież studencka i robotnicza a modele życia seksualnego : uwarunkowania społeczno-kulturowe nr 983 (1988)
Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny : socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego nr 991 (1989)
Nauczyciele akademiccy i studenci w płaszczyźnie interpersonalnej nr 876 (1987)
Nestor polskiego socjalizmu czy tylko demokrata? : studia o Bolesławie Limanowskim nr 918 (1987)
Nie mam recepty na zbawienie świata... : wokół "Kronik tygodniowych" Antoniego Słonimskiego nr 936 (1987)
Niesprawiedliwość w stosunkach interpersonalnych nr 1025 (1989)
Nomina actionis we współczesnym języku słoweńskim nr 864 (1987)
Nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli : teoria, praktyka, perspektywy nr 1021 (1989)
Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny : studium prawnomiędzynarodowe nr 978 (1988)
Nurt paraboliczny w prozie Ilji Erenburga : między poetyką a interpretacją nr 829 (1987)
Obiektywizm w amerykańskiej doktrynie prasowej nr 1031 (1989)
Ochrona mienia pracownika w umownym stosunku pracy nr 917 (1988)
Od tragedii do groteski : szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych nr 925 (1988)
Odpowiedzialność karna młodocianych : studium nad kryteriami karania nr 976 (1988)
Optymalizacja kompetencji w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych : (studium porównawcze i próba modelowania na przykładzie języka francuskiego) nr 1026 (1990)
Pedagogika a socjologia wychowania : (szkice socjopedagogiczne) nr 787 (1986)
Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej : warunki, orientacje, kontrowersje nr 882 (1987)
Pedagogika społeczna w perspektywie przemian gospodarczych nr 832 (1987)
Podpisy : studium z pismoznawstwa kryminalistycznego nr 903 (1987)
Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego nr 1003 (1988)
Poezja i nostalgia : studia i szkice o literaturze polskiej na obczyźnie nr 897 (1987)
Pojęcia prawdopodobieństwa ze stanowiska procesu karnego i kryminalistyki nr 916 (1987)
Polski Związek Zachodni wobec problemów narodowościowych w latach 1944-1950 nr 971 (1988)
Private Adjektive im Deutschen und Polnischen : Bildungen auf -los und -bez in kontrastiver Sicht nr 1013 (1990)
Problem powierzchni reprezentatywnej fitocenozy na przykładzie runa wybranych zbiorowisk leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego nr 817 (1986)
Problemy działań dydaktycznych nr 926 (1988)
Problemy organizacji i modernizacji procesu kształtowania umiejętności zawodowych studentów kierunków nauczycielskich w szkole wyższej nr 875 (1988)
Problemy prawne grupowania przedsiębiorstw : zagadnienia wybrane nr 977 (1988)
Problemy teorii i praktyki gospodarowania nr 840 (1986)
Procesy organizacji i ewaluacji pedagogicznej w szkole nr 965 (1988)
Procesy wydmotwórcze w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na tle obszarów przyległych nr 823 (1986)
Przemiany demograficzne i społeczno-zawodowe ludności Kuby w XX wieku : na tle przeobrażeń polityczno-gospodarczych Republiki Kuby nr 848 (1987)
Przemiany współczesnego kapitalizmu nr 881 (1987)
Przestępczość gospodarcza : (wybrane przejawy i uwarunkowania)
Przepis prawny a norma prawna nr 973 (1988)
RFN a polityka odprężenia w latach osiemdziesiątych nr 982 (1989)
Racjonalizacja pracy bibliotecznej : problemy, kierunki, metody nr 806 (1986)
Republika Federalna Niemiec a polityka odprężenia w latach osiemdziesiątych nr 982 (1989)
Rodzina a przystosowanie społeczne : wybrane zagadnienia nr 960 (1987)
Rosyjska proza psychologiczna początku XX wieku : między tradycją a eksperymentem nr 1005 (1988)
Rozwój i przemiany społeczno-kulturowe nr 791 (1987)
Rozwój umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim nr 1000 (1989)
Ruch ludowy w Małopolsce Zachodniej i na Śląsku Cieszyńskim (1890-1908) nr 990 (1988)
Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej : (1890-1914) nr 981 (1988)
Rzeźba Gór Stołowych nr 1008 (1989)
Sądownictwo podczas konfederacji w Polsce : (1672-1793) nr 824 (1986)
Sejmiki ziemskie 1764-1793 : dzieje reformy nr 951 (1988)
Sensualizm w prozie Jarosława Iwaszkiewicza : hermeneutyka i składnia nr 904 (1988)
Skamander. T. 6, Studia o twórczości Antoniego Słonimskiego nr 880 (1988)
Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim nr 934 (1987)
Spoistość małej grupy społecznej : (próba analizy metodologicznej) nr 885 (1987)
Społeczne ramy literatury : wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1900-1950) nr 1015 (1989)
Sprawiedliwość i zaufanie interpersonalne w świetle współczesnych teorii i badań nr 954 (1988)
Studia nad piśmiennictwem śląskim : praca zbiorowa nr 1006 (1988)
Studia o przemianach gatunkowych w powieści polskiej XX wieku nr 836 (1987)
Studia z dziejów starożytnego Rzymu nr 825 (1988)
Studia z historii skrótów językowych w polszczyźnie ogólnej do roku 1939 : (na materiale języka prasy) nr 900 (1987)
Świat poręczenia moralnego : medytacje o etyce prostomyślności nr 942 (1988)
Szkice o dawnej książce i literaturze nr 957 (1989)
Sztuka a działania pedagogów nr 846 (1987)
Tekst (czytelnik) margines nr 989 (1988)
Tendencje rozwoju radia i telewizji w świecie nr 945 (1988)
Teoretyczno-empiryczne problemy pedagogiki nr 944 (1988)
Twórczość poetycka Oskara Daviča : poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej nr 826 (1987)
Untersuchungen zur Literatur und Linguistik nr 845 (1987)
W dwusetną rocznicę wolnego Sejmu : ludzie - państwo - prawo czasów Sejmu Czteroletniego nr 950 (1988)
W kręgu Jana Kochanowskiego : w czterechsetlecie śmierci nr 986 (1989)
W kręgu literatury popularnej : Slavica nr 1012 (1990)
W stronę Kuncewiczowej... : studia i szkice nr 905 (1988)
Wiedza psychologiczna jako regulator zachowania się człowieka nr 970 (1989)
Więź społeczna w teorii i praktyce nr 857 (1987)
Wobec ojczyzn : o ojczyznach ziemskich i idealnych w twórczości Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego nr 912 (1987)
Wpływ chromu na właściwości biologiczne i fizykochemiczne gleby nr 999 (1989)
Wybrane problemy pedagogiki wczesnoszkolnej nr 906 (1987)
Wybrane problemy polskiej polityki zagranicznej lat sześćdziesiątych nr 949 (1989)
Wychowawcza funkcja studenckiego ruchu naukowego nr 874 (1987)
Wyprawy polarne Uniwersytetu Śląskiego : 1980-1984 nr 910 (1988)
Z badań nad procesem kształcenia w zakresie wychowania muzycznego nr 1002 (1989)
Z dziejów polskiej książki na Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku : rozeznania wstępne nr 943 (1988)
Z dziejów rewolucji socjalistycznej w Polsce nr 796 (1987)
Z problematyki kształcenia w zakresie wychowania muzycznego nr 891 (1988)
Z problemów badania kultury ludowej nr 890 (1988)
Z zagadnień dydaktyki języka rosyjskiego jako obcego nr 940 (1989)
Zadania dydaktyczne w nauczaniu początkowym nr 996 (1988)
Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej nr 815 (1986)
Zasada tolerancji w nauce i etyce nr 941 (1987)
Znak, tekst, fikcja : z zagadnień semiotyki tekstu literackiego nr 833 (1987)
Znak - tekst - fikcja : z zagadnień semiotyki tekstu literackiego nr 833 (1987)
Autorzy :
Adamiec, Marek (psycholog)
Arabski, Janusz (1939-2015)
Bańka, Józef (1934- )
Bińczycka-Feluś, Jadwiga (1930-2019)
Blicharski, Michał
Bolechowska, Maria
Bujnicki, Tadeusz (1933- )
Bursztyńska, Halina (1935- )
Czapik, Barbara (1948- )
Czekaj, Krzysztof (1958- )
Czerny, Janusz
Danel-Bobrzyk, Helena (1938-2012)
Dobrowolski, Piotr (1938-2005)
Doktorowicz, Krystyna (1955- )
Drynda, Danuta
Dudek, Wiesław (1931- )
Dukiet-Nagórska, Teresa
Ekiert-Grabowska, Dorota
Fast, Piotr (1951- )
Feluś, Antoni (1933- )
Gburski, Zygmunt Edmund
Górniok, Oktawia
Grabowska, Genowefa (1944- )
Grabowski, Jan (prawnik)
Gruchała, Janusz (1949-2011)
Heller, Michał (1942- )
Honsza, Norbert (1933- )
Iluk, Jan
Jacher, Władysław (1931-2009)
Jamróz, Adam (1945- )
Jania, Jacek (1950- )
Jarosz, Adam (1928- )
Jaskóła, Ewa
Kalaga, Wojciech (1949- )
Kimsa, Tadeusz (1947-1999)
Kłak, Tadeusz (1932- )
Kocój, Henryk (1931- )
Kojs, Wojciech (1940- )
Konieczny, Jerzy (1950- )
Kopiec, Herbert
Krasuski, Krzysztof
Kunisz, Andrzej (1932-1998)
Leszkiewicz, Jan
Lityński, Adam (1940- )
Lubelski, Marek J. (1949- )
Makles, Tadeusz
Malicki, Jan (1948- )
Mazurek, Halina (1946- )
Menkes, Jerzy (1954- )
Michalkiewicz, Stanisław (1925-1985)
Miczka, Tadeusz (1952- )
Modrzejewski, Piotr
Moroz, Henryk (1924- )
Nowacki, Józef (1923-2005)
Nowak, Arkadiusz
Nowakowska-Kempna, Iwona (1949- )
Ocieczek, Renarda (1937- )
Olbrycht, Jan (1952- )
Olbrycht, Katarzyna (1949- )
Opacka, Anna (1934-2017)
Opacki, Ireneusz (1933-2005)
Pacha, Jerzy
Pawłowiczowa, Maria (1923-2016)
Piętkowa, Romualda
Płusa, Paweł
Podgórski, Karol
Poplucz, Jan
Promieńska, Halina
Przewłocki, Jan (1939-2011)
Pulina, Marian (1936-2005)
Pulinowa, Maria Zofia (1938- )
Pytasz, Marek (1953- )
Radziewicz-Winnicki, Andrzej (1945- )
Ratajczak, Zofia (1937- )
Rzymełka, Jan Antoni (1952- )
Serafin, Franciszek
Siemieniak, Henryk
Skwarek, Irena (1951-2004)
Sławek, Tadeusz (1946- )
Sobczykowa, Joanna
Socha, Irena (1946- )
Stempczyńska, Barbara
Syrek, Mieczysław (1928- )
Świątkiewicz, Wojciech (1951- )
Szczepański, Marek Stanisław (1956- )
Szczypek, Tadeusz (1949- )
Sztumski, Janusz (1930- )
Termińska, Kamilla (1944- )
Tokarz, Emil (1944- )
Udalska, Eleonora (1930- )
Ujdak, Małgorzata (1953- )
Węgrzyniak, Anna (1951- )
Widła, Tadeusz (1951- )
Wika, Stanisław
Wosińska, Wilhelmina
Wosiński, Marek
Wójcik, Włodzimierz (1932- )
Wysocka, Maria
Żechowska, Barbara (1932-2000)
Żechowski, Zbigniew Antoni (1931- )
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- )
Żydek-Bednarczuk, Urszula (1952- )
Abramski, Andrzej (1956- )
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Seria :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : [nr 561- nr 786]
Wariant tytułu :
Aleksander Tyszyński a polska filozofia narodowa nr 772 (1985)
Analiza konstrukcji tekstu dowodu jako środka przekazu w matematyce nr 611 (1983)
Analizy i interpretacje : film polski nr 608 (1984)
Analizy i interpretacje : film zagraniczny nr 733 (1986)
Aspects of reflexivization in English nr 637 (1984)
Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie nr 769 (1986)
Dawne sądy i prawo nr 607 (1984)
Doktryna podziału władzy "Ojców Konstytucji" USA nr 749 (1985)
Etyka prostomyślności a tradycje kultury nr 760 (1986)
Film i metafora : pojęcie metafory w historii myśli filmowej nr 692 (1984)
Informacja naukowa a dydaktyka nr 672 (1984)
Informacja naukowo-techniczna, mechanika i elektrotechnika nr 633 (1984)
Informacja naukowo-techniczna a prawo nr 604 (1984)
Inteligencja na Śląsku w okresie międzywojennym nr 762 (1986)
Intuicjonizm Henryka Bergsona nr 706 (1985)
J. I. Kraszewski o poetach i poezji polskiej nr 561 (1982)
Jak powstaje historia? nr 753 (1986)
Jan Kochanowski : twórczość i recepcja. T. 1 nr 696 (1985)
Jan Kochanowski : twórczość i recepcja. T. 2 nr 696 (1985)
Język a przestrzeń kulturowa nr 720 (1985)
Józef Ignacy Kraszewski o poetach i poezji polskiej nr 561 (1982)
Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody nr 671 (1984)
Kultura jako nośnik treści ideologicznych w stosunkach międzynarodowych nr 582 (1983)
Kultura techniczna, polityczna oraz zawodowa w procesie kształcenia i adaptacji społeczno-zawodowej kadr technicznych nr 732 (1985)
Kurze Prosaformen in der deutschsprachigen Schweizer Literatur der sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts nr 751 (1985)
Lingwistyka i filmoznawstwo : krytyczna ocena tendencji lingwistycznej w badaniach nad filmem nr 781 (1986)
Ład społeczny w starej dzielnicy mieszkaniowej : zagadnienia organizacji i dezorganizacji społecznej nr 786 (1986)
Miejsce i rola państw niezaangażowanych we współczesnych stosunkach międzynarodowych nr 737 (1985)
Młodzież a szkoła równoległa : z badań nad wpływem środków masowego przekazu na wiedzę młodzieży o świecie współczesnym nr 564 (1983)
Naczynia drewniane w późnej starożytności na ziemiach polskich nr 645 (1984)
Nauka-technika-kultura : studium z zakresu filozofii techniki nr 638 (1984)
Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego nr 586 (1984)
Niemiecki ekspresjonizm filmowy nr 669 (1985)
Normy społeczne, ład społeczny, patologia społeczna : na podstawie badań empirycznych w starych dzielnicach miast Górnego Śląska nr 723 (1985)
O analizie semiotycznej dzieła filmowego nr 617 (1984)
O prawie własności i jego współczesnych funkcjach nr 673 (1984)
Ontologia bytu aktualnego : próba zbudowania ontologii opartej na założeniach recentywizmu nr 784 (1986)
Opowieści z życia : z badań nad folklorem współczesnym nr 766 (1985)
PZPR w procesie kształtowania socjalistycznej kultury politycznej nr 661 (1984)
Paedagogica societatis : przedmiot, zadania a współczesność nr 686 (1985)
Pedagogika szkoły wyższej : przeszłość i współczesność nr 678 (1985)
Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego w początkach Cesarstwa (27 r. p.n.e. - 68 r. n.e.) nr 663 (1984)
Podział pracy : struktura i geneza nr 703 (1986)
Polska krytyka teatralna lat 1944-1980 : zbliżenia nr 756 (1986)
Polska produkcja filmowa nr 603 (1983)
Polska Zjednoczona Parita Robotnicza w procesie kształtowania socjalistycznej kultury politycznej nr 661 (1984)
Polska w świecie : z zagadnień polskiej polityki zagranicznej nr 629 (1984)
Polski język ogólny XIX wieku : stan i ewolucja. T. 1, Ortografi, fenologia z fonetyką, morfonologia nr 768 (1986)
Pomoc społeczna w świadomości mieszkańców miasta : analizy teoretyczne i empiryczne badania społeczności wielkomiejskiej nr 775 (1985)
Postać w dramacie : obraz człowieka w dramaturgii amerykańskiej nr 773 (1986)
Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku : (analizy i przekroje) nr 576 (1983)
Powieść rosyjska XIX i XX wieku nr 662 (1984)
Problemy awangardy nr 568 (1983)
Problemy lingwistyki tekstu nr 605 (1984)
Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym nr 681 (1985)
Problemy socjologii miasta nr 630 (1984)
Proces karny insurekcji 1794 nr 579 (1983)
Psychologia medyczna : główne kierunki badań nr 601 (1983)
Recentywizm w teorii poznania praktycznego : teraźniejszość jako czynnik recepcji kulturowej nr 594 (1983)
Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze nr 616 (1983)
Rozwój słownictwa nazywającego cechy osobowości w języku dzieci i młodzieży nr 719 (1985)
Ruch komunistyczny w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918-1939 nr 598 (1983)
Science fiction jako gatunek filmowy nr 783 (1985)
Selma Lagerlöf nr 746 (1985)
Semantyka czasowników ruchu w języku macedońskim nr 571 (1983)
Skamander. T. 4, Studia o twórczości Stanisława Balińskiego nr 677 (1984)
Skamander. T. 5, Studia o twórczości Kazimierza Wierzyńskiego nr 730 (1986)
Słownictwo w opisie języka nr 682 (1984)
Socjologiczne mierniki efektywności pracy nr 675 (1985)
Socjologiczne problemy kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce nr 583 (1983)
Społeczne funkcje folkloru nr 710 (1985)
Społeczności lokalne : szkice socjologiczne nr 731 (1986)
Strindberg jako prekursor ekspresjonizmu w dramacie nr 650 (1984)
Studia o Berencie nr 659 (1984)
Studia skamandryckie i inne nr 676 (1985)
Studia spiskie nr 685 (1985)
Studia z dziejów języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie pruskim nr 567 (1983)
Studia z procesu cywilnego nr 729 (1986)
Studies, analyses, interpretations : 20th century Anglo-American literature nr 667 (1984)
Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym : (elementy socjologii i poetyki) nr 634 (1983)
Sztuka aluzji literackiej : Żeromski-Berent-Joyce nr 641 (1984)
Teoretyczne aspekty powieści historycznej nr 741 (1986)
Teoria i praktyka masowego komunikowania nr 778 (1986)
Towards creative teaching of English syntactic structures nr 674 (1984)
Urbanizacja i struktura społeczna w Afryce Czarnej : studium socjologii rozwoju nr 689 (1984)
W dialogu z czytelnikiem : teksty literackie w polskiej prasie na Górnym Sląsku w latach 1889-1901 nr 643 (1984)
Wrażliwość wybranych gatunków owadów na skażenia powietrza gazami i pyłami przemysłowymi oraz tolerancja przez nie termicznych zmian środowiska nr 765 (1985)
Wśród poetów współczesnych : studia i szkice nr 744 (1986)
Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo w dziejach nr 695 (1985)
Wybrane zagadnienia administracyjne i finansowe przedsiębiorstw państwowych nr 623 (1983)
Wybrane zagadnienia paleogeografii czwartorzędu - holocen nr 712 (1987)
Wybrane zagadnienia z psychologii rodziny nr 585 (1983)
Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy : (studium teoretycznoprocesowe) nr 728 (1985)
Wykorzystanie metod kryminalistyki i medycyny sądowej w badaniach historycznych nr 590 (1983)
Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia nr 595 (1983)
Z polsko-czechosłowackiego sąsiedztwa : studia i szkice nr 702 (1985)
Z problematyki tożsamości narodowej we współczesnych stosunkach międzynarodowych nr 763 (1986)
Z problemów organizacji pracy bibliotecznej. T. 2 nr 625 (1983)
Z zagadnień realizmu rosyjskiego nr 711 (1986)
Zachowanie się uczniów szkół zawodowych w sytuacjach trudnych nr 593 (1983)
Ziemie śląskie w granicach II Rzeczypospolitej : procesy integracyjne nr 716 (1985)
Znaczenie dorobku teoretycznego Karola Marksa dla współczesności nr 754 (1986)
Zróżnicowanie społeczne a uczestnictwo w kulturze nr 644 (1984)
Zwycięstwo czy klęska? : w 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego : praca zbiorowa nr 599 (1984)
Autorzy :
Bajerowa, Irena (1921-2010)
Bańka, Józef (1934- )
Bartoszek, Adam (socjologia)
Biały, Zbigniew (1932-1986)
Bińczycka-Feluś, Jadwiga (1930-2019)
Blicharski, Michał
Bogalska-Czajkowska, Ewa
Bolechowska, Maria
Bujnicki, Tadeusz (1933- )
Bursztyńska, Halina (1935- )
Burzywoda, Urszula (1939-2013)
Cudak, Romuald
Czajkowski, Waldemar
Czubala, Dionizjusz (1935- )
Dobrowolski, Piotr (1938-2005)
Dudek, Wiesław (1931- )
Gawliński, Stanisław (1948- )
Godzic, Wiesław (1953- )
Gostyński, Zbigniew
Grabowski, Jan (prawnik)
Helman, Alicja (1935- )
Heszen-Niejodek, Irena (1942- )
Hrapkiewicz, Helena
Jacher, Władysław (1931-2009)
Janik, Krzysztof (1950- )
Jaros, Jerzy (1925-1992)
Jarosz, Adam (1928- )
Jersak, Józef (1929-1991)
Kiepas, Andrzej (1950- )
Kłak, Tadeusz (1932- )
Kocój, Henryk (1931- )
Konior, Jan
Kopeć, Eugeniusz (1933-1984)
Korzan, Kazimierz
Kot, Henryk (bibliotekarz)
Kowalska, Alina (1932-2001)
Kriger, Urszula
Kunisz, Andrzej (1932-1998)
Liszka, Joachim
Lityński, Adam (1940- )
Łobzowska, Maria (1913- )
Madej, Alina
Malinowska, Elżbieta (1947- )
Małajny, Ryszard Mariusz (1953-2018)
Małkiewicz, Andrzej
Maszczyk, Danuta
Michalkiewicz, Stanisław (1925-1985)
Miczka, Tadeusz (1952- )
Mielczarek, Zygmunt (1944- )
Migula, Paweł
Molenda, Antoni (1939- )
Mrózek, Robert (1942- )
Nowak, Zbigniew Jerzy (1919-1993)
Opacki, Ireneusz (1933-2005)
Osadnik, Wacław (1950- )
Pańko, Walerian (1941-1991)
Paszek, Jerzy (1940- )
Piegza, Marian (1951- )
Pielkowa, Józefa Anna
Pietras, Włodzimierz
Polański, Kazimierz (1929-2009)
Poręba, Stanisław (1930-2012)
Przewłocki, Jan (1939-2011)
Pytasz, Marek (1953- )
Pyzik, Teresa (1941- )
Radziewicz-Winnicki, Andrzej (1945- )
Radziszewska, Julia (1919-2008)
Rduch, Teresa (1953- )
Ruszkiewicz, Piotr
Serafin, Franciszek
Solecka, Kazimiera Maria
Stanik, Jan Maria (1943- )
Stępień, Tomasz
Synowiec, Helena
Syrek, Ewa
Syrek, Mieczysław (1928- )
Świątkiewicz, Wojciech (1951- )
Świerczek, Paweł
Szczepański, Marek Stanisław (1956- )
Szewc, Andrzej (1945-2017)
Szewczyk, Grażyna (1945- )
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- )
Szotek, Barbara
Szydłowski, Jerzy (1931-1997)
Udalska, Eleonora (1930- )
Wanatowicz, Maria Wanda (1941- )
Widacki, Jan (1948- )
Wilk, Eugeniusz
Wolińska, Olga
Wołek, Mieczysław
Wódz, Kazimiera
Wódz, Jacek
Wójcik, Włodzimierz (1932- )
Wysocka, Maria
Zajiček, Edward (1922-2018)
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Seria :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : [nr 1252- nr 1540]
Wariant tytułu :
Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848-1939) nr 1297 (1992)
Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej : warunki rozwoju, problematyka, koncepcje nr 1442 (1994)
Archeology of the sublime : studies in late-medieval English writings nr 1484 (1995)
Aufsätze zur Literatur und Linguistik nr 1252 (1992)
Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie nr 1404 (1994)
Bogomil Guzel : poetycki dialog z naturą i kulturą nr 1423 (1994)
Cezury i przełomy : studia o literaturze polskiej XX wieku nr 1371 (1994)
Czas przyszły niedokonany : o włoskiej sztuce futurystycznej nr 1450 (1994)
Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku : polityczno-ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski nr 1264 (1992)
Człowiek i zespół : psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa nr 1308 (1992)
Czynniki integrujące i dezintegrujące Europę Środkową nr 1441 (1994)
Deagentive Strukturen im Polnischen und Deutschen nr 1262 (1992)
Doświadczenie kryzysu - szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń? nr 1495 (1995)
Dynamika roszczeń i doświadczania niesprawiedliwości wśród ludzi chorych somatycznie nr 1366 (1994)
Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej nr 1489 (1995)
Działanie jako kategoria dydaktyczna nr 1433 (1994)
Elementy przeobrażeń europejskich nr 1276 (1992)
Effacement des genres dans la littérature du XIXe et du XXe siècles nr 1294 (1992)
Ewolucja systemu sprawowania władzy w Bułgarii w latach 1918-1944 nr 1380 (1993)
From Donne to Celan : logo(theo)logical patterns in poetry nr 1449 (1994)
Funkcjonalistyczne koncepcje dynamiki politycznej : proces i zmiana polityczna nr 1261 (1992)
Germanistische Studien zu Sprache und Literatur nr 1347 (1993)
Instytucje życia literackiego Warszawy wobec powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w latach 1919-1921 nr 1452 (1994)
Język (za)pisany : o kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej nr 1453 (1994)
Komunikowanie międzynarodowe a kierunki zmian polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych nr 1454 (1994)
Konflikty interpersonalne : analiza psychologiczna nr 1282 (1992)
Kosmos, Bóg, Czas nr 1346 (1993)
Kryzys tożsamości : slavica nr 1301 (1992)
Kształtowanie się polskiego środowiska historycznego na Śląsku w latach 1918-1939 nr 1353 (1993)
Levinas a problem metafizyki nr 1330 (1992)
Lines, planes and solids : studies in the seventeenth-century wiritings nr 1256 (1992)
Lingwiści i inni : przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych nr 1474 (1994)
Literatura rosyjska w nowych interpretacjach nr 1539 (1995)
Matematyka przełomu XIX i XX wieku : nurt mnogościowy : materiały III Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki , Jaworze, maj 1988 nr 1253 (1992)
Mécanismes sémantico-rhétoriques de la cohérence du commentaire politique nr 1293 (1992)
Medytacje parmenidiańskie o pierwszej filozofii : recentywizm i pannyngeneza nr 1320 (1992)
Metafizyczność języka nr 1314 (1992)
Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej : wybrane problemy : praca zbiorowa nr 1254 (1992)
Między sztuką a filozofią : o teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza nr 1296 (1992)
Moreny czołowe Polski północno-wschodniej - osady i warunki sedymentacji nr 1325 (1992)
Most sublime act : essays on the sublime nr 1393 (1994)
Mur Separacji - państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 1317 (1992)
Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych : Katowice-Wisła, 7-11 maja 1995 roku nr 1540 (1995)
Nihilistyczna destrukcja myśli wartościującej : Heideggera interpretacja filozofii Nietzschego nr 1291 (1992)
Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny nr 1335 (1993)
O poznawaniu nauczyciela nr 1482 (1995)
O tym, jak Młoda Polska posiwiała : proza młodopolska wobec rewolucji 1905 roku nr 1311 (1992)
O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku nr 1265 (1992)
Ocena dowodu z opinii biegłego nr 1309 (1992)
Od baroku ku pozytywizmowi : studia historycznoliterackie nr 1535 (1995)
Od nacjonalizacji do prywatyzacji : aspekty polityczne i ekonomiczno-prawne nr 1483 (1995)
Ogród świata : studia i szkice literackie nr 1491 (1995)
Organizacja terenowej administracji oświatowej : teoretyczne i praktyczne aspekty doskonalenia struktur i funkcjonowania nr 1260 (1992)
Organizacje interesów grupowych a Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 1333 (1993)
Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju nr 1390 (1994)
Państwo - prawo - sprawiedliwość : dawniej i dziś nr 1316 (1993)
Państwo, prawo, sprawiedliwość : dawniej i dziś nr 1316 (1993)
Papers in linguistics and language acquisition nr 1465 (1994)
Podmiotowiść człowieka a psychologia historyczna nr 1430 (1994)
Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich po drugiej wojnie światowej nr 1481 (1995)
Poezja i myśl : problem refleksji w czeskiej poezji międzywojennej nr 1351 (1993)
Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach restauracji sullańskiej (78-70 p. n. e.) nr 1290 (1992)
Polityczne i społeczne problemy gminy nr 1459 (1994)
Polska a przemiany współczesnej Europy : z zagadnień międzynarodowych nr 1424 (1994)
Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim 1795-1863 nr 1531 (1995)
Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922-1939 : próba syntezy nr 1428 (1994)
Polski język ogólny XIX wieku : stan i ewolucja. T. 2, Fleksja nr 1295 (1992)
Pomyślane przepaście : osiem interpretacji nr 1488 (1995)
Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897-1918 nr 1266 (1992)
Prawo publiczne - prawo prywatne nr 1315 (1992)
Problematyka literacka "Kłosów" nr 1321 (1992)
Przestrzeń - środowisko społeczne - środowisko kulturowe : z badań nad starymi dzielnicami miast Górnego Śląska : praca zbiorowa nr 1255 (1992)
Przestrzeń, środowisko społeczne, środowisko kulturowe : z badań nad starymi dzielnicami miast Górnego Śląska : praca zbiorowa nr 1255 (1992)
Regionalizm a separatyzm - historia i współczesność : Śląsk na tle innych obszarów nr 1492 (1995)
Regionalne i globalne oddziaływania międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim (1947-1992) nr 1370 (1993)
Romanesque français contemporain : tradition, modernité, postmodernité : actes du colloque Vingt ans de la Philologie Romane de Silésie, Katowice, 26-29 octobre 1993 nr 1418 (1994)
Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska : ofiarowane Profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi nr 1298 (1992)
Rozważania o filozofii a recentiori : Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Bańce nr 1440 (1994)
Rozważania o państwie i prawie : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Nowackiemu nr 1349 (1993)
Rządy prawa : dwa problemy nr 1534 (1995)
Społeczeństwo i wartości nr 1292 (1992)
Społeczeństwo polskie w procesie demokratycznych przeobrażeń nr 1344 (1993)
Społeczeństwo polskie wobec Górnego Śląska (1795-1914) nr 1303 (1992)
Społeczne tworzenie osobowości : zarys socjologicznych teorii osobowości nr 1372 (1994)
Społeczność zakładu pracy nr 1268 (1992)
Sprawność językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym : problemy, badania, konsekwekcje dydaktyczne nr 1306 (1992)
Stany nieoznaczone a zagadnienie otwartości epistemologicznej nr 1363 (1993)
Struktura tekstu rozmowy potocznej nr 1409 (1994)
Studia z historii gospodarczej ziem polskich nr 1471 (1995)
Studien zur deutschen Sprache und Literatur nr 1426 (1994)
Syndrom konformizmu? : kino polskie lat sześćdziesiątych nr 1425 (1994)
Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego nr 1275 (1993)
Szkice o twórczości Wacława Iwaniuka nr 1285 (1992)
Tract on time : time in the Conceptions of Recentivism and Presentism nr 1427 (1994)
Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego nr 1467 (1994)
Upowszechnienie prawa własności nieruchomości nr 1443 (1994)
Wielkie żarcie i postmodernizm : o grach intertekstualnych w kinie współczesnym nr 1283 (1992)
Wokół 1968 roku : studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej nr 1286 (1992)
Współczesne legendy miejskie nr 1350 (1993)
Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich. T. 1 nr 1456 (1994)
Wybrane metody diagnostyki i interwencji psychologicznej w sądowych sprawach rodzinnych nr 1446 (1994)
Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej) nr 1415 (1994)
Z dziejów sądów i prawa nr 1277 (1992)
Z europejskich problemów międzynarodowych nr 1355 (1993)
Z teorii i praktyki nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego nr 1354 (1993)
Z zagadnień polskiej kultury muzycznej : studia folklorystyczne nr 1422 (1994)
Znajomym gościńcem : prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu nr 1376 (1993)
Autorzy :
Abłamowicz, Aleksander (1932-2011)
Arabski, Janusz (1939-2015)
Bajerowa, Irena (1921-2010)
Balawajder, Krystyna
Bańka, Józef (1934- )
Barański, Marek Janusz (1953- )
Barciak, Antoni (1947- )
Barczyk, Piotr Paweł
Bartoszek, Adam (socjologia)
Szulakowska-Kulawik, Jolanta (1952- )
Blicharski, Michał
Borkowska, Ewa
Cudak, Romuald
Czapik, Barbara (1948- )
Czerny, Janusz
Czubala, Dionizjusz (1935- )
Dobrowolski, Piotr (1938-2005)
Dudek, Wiesław (1931- )
Dyba, Marian
Dygacz, Adolf (1914-2004)
Fontański, Henryk (1947- )
Frąckiewicz, Lucyna (1926-2009)
Gańczarczyk, Alojzy (1932-2004)
Giszter, Elżbieta
Gondek, Elżbieta (1947- )
Górnik-Durose, Małgorzata
Heszen-Niejodek, Irena (1942- )
Jacher, Władysław (1931-2009)
Jakóbczyk, Jan
Jędrzejko, Ewa
Kaute, Wojciech
Kłak, Tadeusz (1932- )
Kojs, Wojciech (1940- )
Kostrzewski, Andrzej (1939- )
Kożusznik, Barbara
Krasuski, Krzysztof
Kurowska, Teresa
Kwak, Jan (1938- )
Lityński, Adam (1940- )
Lyszczyna, Jacek (1954- )
Łomiński, Bogdan
Madej, Alina
Malinowska, Elżbieta (1947- )
Małajny, Ryszard Mariusz (1953-2018)
Mazurek, Halina (1946- )
Mecner, Paweł (1955- )
Miczka, Ewa
Miczka, Tadeusz (1952- )
Mielczarek, Zygmunt (1944- )
Mioduszewski, Jerzy
Miodyński, Lech (1961- )
Mitrowski, Grzegorz
Mokranowska, Zdzisława (1950- )
Molencki, Rafał
Moroz, Henryk (1924- )
Morszczyński, Wojciech
Nawarecki, Aleksander (1955- )
Nowacki, Józef (1923-2005)
Ocieczek, Renarda (1937- )
Opacki, Ireneusz (1933-2005)
Pająk, Józef (1948-2000)
Pawelec, Dariusz (1965- )
Piechota, Marek (1951- )
Pioskowik, Elżbieta
Przewłocki, Jan (1939-2011)
Pulina, Marian (1936-2005)
Rachwał, Tadeusz (1914-1992)
Ratajewski, Jerzy (1928-1999)
Rduch, Teresa (1953- )
Reizes-Dzieduszycki, Jerzy
Rogosz, Norbert
Ryba, Janusz
Schatte, Christoph
Skudrzykowa, Aldona
Sławek, Tadeusz (1946- )
Spendel, Zbigniew
Stanik, Jan Maria (1943- )
Stolarczyk, Mieczysław
Stopińska-Pająk, Agnieszka (1953- )
Synowiec, Helena
Świeca, Jerzy (1950- )
Szewczyk, Grażyna (1945- )
Szołtysek, Adolf Ernest (1942- )
Sztumski, Janusz (1930- )
Tambor, Jolanta
Tokarz, Emil (1944- )
Wanatowicz, Maria Wanda (1941- )
Wąchocka, Ewa (1957- )
Wicher, Andrzej
Widła, Tadeusz (1951- )
Wieczorek, Krzysztof (1956- )
Wódz, Kazimiera
Wójcik, Włodzimierz (1932- )
Wróbel, Sylwester
Zarek, Józef (1949- )
Zieliński, Tomasz (geologia)
Zwierzchowski, Krzysztof
Żechowska, Barbara (1932-2000)
Żydek-Bednarczuk, Urszula (1952- )
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Seria :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : [nr 1032- nr 1250]
Wariant tytułu :
Analiza struktur i zachowań w przedsiębiorstwie nr 1195 (1991)
Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 n.e. nr 1102 (1990)
Autorów i wydawców dialogi z czytelnikami : studia historycznoliterackie nr 1229 (1992)
Autorytet osobowy : geneza i funkcje regulacyjne nr 1202 (1991)
Badania biologiczne w polskim przemyśle pestycydów nr 1234 (1991)
Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft nr 1154 (1991)
Bohater w kulturze współczesnej : wybrane problemy nr 1051 (1990)
Complementation in Old English nr 1181 (1991)
Czasopisma dla młodzieży - literatura piękna - wychowanie literackie : (1918-1939) nr 1179 (1990)
Czasopisma dla młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie : (1918-1939) nr 1179 (1990)
Człowiek w sytuacji pomocy : psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy nr 1221 (1991)
Dark Glory : Robinson Jeffers and his philosophy of earth, time & things nr 1086 (1990)
Dialog potoczny a tekst nr 1218 (1991)
Discourse and character nr 1059 (1990)
Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego nr 1198 (1991)
Dwie filozofie spotkania : konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego nr 1074 (1990)
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki : studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku nr 1219 (1991)
Energia akustyczna i rytmy biologiczne a umuzykalnienie dzieci i młodzieży : (z próbą badań skuteczności terapii Johannesa Rongena) nr 1034 (1989)
Epistemologia jako odkrycie aktualnego momentu prawdy : próba neosemantyzacji klasycznej definicji prawdy w recentywizmie nr 1109 (1990)
Europejskie trybunały konstytucyjne : zarys rozwiązań konstytucyjnych nr 1039 (1989)
Ewolucja pozycji prawnej spółdzielni w ustawodawstwie Polski Ludowej nr 1046 (1989)
Facta Ficta : z zagadnień dyskursu historii nr 1239 (1992)
Film w kulturze : wokół kategorii instytucji kinematograficznej nr 1209 (1991)
Forschungen zur deutschen Sprache und Literatur nr 1226 (1991)
Gniazda słowotwórcze czasowników oznaczających położenie w przestrzeni w języku rosyjskim i polskim : konfrontatywna analiza atrukturalno-semantyczna nr 1121 (1991)
Gospodarka budżetowa organów lokalnych w Polsce (1918-1990) nr 1163 (1991)
Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński i okręg ostrawski w okresie industrializacji : praca zbiorowa nr 1108 (1990)
Immunitet parlamentarny posłów Sejmu Śląskiego w latach 1922-1939 : regulacja prawna i praktyka nr 1250 (1992)
Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej nr 1141 (1990)
Język wierszy dla dzieci : (na materiale "Świerszczyka") nr 1134 (1990)
Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941-1947 nr 1245 (1991)
Kompetencja audiowizualna : zarys problematyki nr 1106 (1989)
Konfrontacja w stosunkach międzynarodowych w latach osiemdziesiątych : (wybrane problemy) : praca zbiorowa nr 1085 (1990)
Kultura polska : współczesność wobec tradycji nr 1237 (1992)
Ludowe narzędzia muzyczne z ceramiki na ziemiach polskich nr 1037 (1989)
Małe formy prozatorskie : analizy, interpretacje, przeglądy nr 1118 (1990)
Małopolsko-śląska organizacja Stronnictwa Ludowego w latach 1931-1933 nr 1214 (1992)
Metafizyka zdarzeń : recentywizm i henadologia nr 1238 (1991)
Metodologiczne problemy badań zachowań pracowniczych nr 1224 (1992)
Miasto - ekologia społeczna - patologia społeczna nr 1241 (1991)
Miasto, ekologia społeczna, patologia społeczna nr 1241 (1991)
Międzynarodowe aspekty mass mediów nr 1230 (1991)
Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej nr 1129 (1990)
Modelowanie i eksperyment chemiczny : (problemy dydaktyczne) nr 1049 (1989)
Na drodze do powstania procesu mieszanego : zmiany w polskim procesie karnym w latach 1764-1794 nr 1193 (1991)
Nauczyciel w procesie przemian nr 1042 (1989)
Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie : przyczyny, profilaktyka nr 1177 (1991)
Niektóre typy wyrażeń okolicznikowych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim nr 1142 (1990)
O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych nr 1099 (1990)
Obieg monetarny na obszarach Mezji i Tracji w I i II w. n. e. nr 1212 (1992)
Od prezentyzmu do recentywizmu nr 1050 (1989)
Od rządów autorytarnych do demokracji parlamentarnej : rewolucja portugalska 1974-1976 nr 1052 (1989)
Opieka nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną nr 1033 (1989)
Opiniodawcze i mediacyjne funkcje psychologa w sprawach rozwodowych i opiekuńczych nr 1157 (1990)
Optymalizacja procesu kształcenia nauczycieli klas początkowych nr 1140 (1991)
Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji nr 1191 (1991)
Pochwała widzialności : ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933 nr 1133 (1990)
Początki neoscholastyki polskiej nr 1246 (1991)
Poetyka Nowej Fali nr 1173 (1990)
Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej nr 1182 (1991)
Położenie społeczne i jego świadomościowe korelaty : z badań nad mieszkańcami miast uprzemysłowionych nr 1136 (1990)
Postawy dzieci 8-9-letnich wobec najbliższego otoczenia społecznego nr 1235 (1991)
Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym nr 1054 (1989)
Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 1, Zakres władzy prawodawczej i fiskalnej nr 1186 (1991)
Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T, 2, Konstytucyjny system hamulców nr 1242 (1992)
Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia w zobowiązaniach wynikających z umów wzajemnych nr 1204 (1991)
Preussen und Deutschland gegenüber dem Novemberaufstand 1830-1831 nr 1161 (1990)
Prewencyjna ochrona praw rzeczowych nr 1216 (1991)
Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej nr 1217 (1991)
Problemy Kanału Panamskiego w stosunkach bilateralnych między Panamą a Stanami Zjednoczonymi nr 1066 (1989)
Problemy metodologiczne badań procesów planowych i żywiołowych w mieście : praca zbiorowa nr 1055 (1990)
Proza Wiesława Myśliwskiego nr 1043 (1989)
Przestrzeń wielkiego miasta w perspektywie badań nad planowaniem i żywiołowością nr 1205 (1991)
Rola elementów metodologii nauk w treściach nauczania nr 1187 (1991)
Roman populaire en France au XXe siècle nr 1166 (1991)
Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953-1978 : autobiografia, dokument, autotematyzm nr 1126 (1991)
Rozwojowe i sytuacyjne przesłanki dynamiki grup dziecięcych i młodzieżowych nr 1231 (1991)
Rozwój pedagogiki w II Rzeczypospolitej (1918-1939) : problemy kontrowersyjne nr 1249 (1992)
Skamander. T. 7, Szkice o twórczości Jana Lechonia nr 1150 (1991)
Skamander. T. 8, Szkice i interpretacje nr 1170 (1991)
Składnia utworów Marka Nowakowskiego nr 1080 (1990)
Słowa w drodze : studium porównawcze poezji Charlesa Baudelaire'a i Stéphane'a Mallarmégo nr 1153 (1990)
Społeczno-polityczne zagadnienia telewizji satelitarnej nr 1132 (1990)
Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949 nr 1056 (1989)
Stanowisko SPD wobec jedności Niemiec w latach 1945-1955 nr 1183 (1991)
Stefan Srebrny : badacz i krytyk teatru nr 1168 (1991)
Stosowanie środków przymusu w procesie karnym : problem karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich nr 1105 (1990)
Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej nr 1058 (1989)
Studia o twórczości Józefa Wittlina nr 1104 (1990)
System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku nr 1145
System prawnobudżetowy organów lokalnych w Polsce (1918-1990) nr 1162 (1990)
Sytuacje dydaktyczne w klasach I-III nr 1044 (1989)
Szkice o literaturze dawnej i nowszej : ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Jerzemu Nowakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan Malicki, Renarda Ocieczek] nr 1225 (1992)
Temperatura powietrza na Spitsbergenie Zachodnim i wyspach przyległych w atlantycko-europejskim obszarze Arktyki nr 1100 (1989)
Teoria policentryzmu nr 1180 (1991)
Traktat o czasie : czas a poczucie dziejowości istnienia w koncepcjach recentywizmu i prezentyzmu nr 1169 (1991)
Treści społeczne w polskich planach przestrzennych : studium współczesnej ideologii urbanistycznej nr 1072 (1989)
Trwanie i zmiana wartości moralnych nr 1215 (1991)
Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych nr 1069 (1989)
Verba dicendi w historii języka polskiego : zmiany znaczeń nr 1032 (1989)
W kręgu problematyki i metod polskiej pedagogiki nr 1159 (1991)
W pejzażu ojczyzny i obczyzny : studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku nr 1201 (1991)
Wartości a style życia rodzin : socjologiczne badania rodzin miejskich na Górnym Śląsku nr 1223 (1992)
We are all Indians : violence, intolerance, literarure nr 1123 (1990)
Word & confinement : subjectivity in "classical" discourse nr 1165 (19920
Word and confinement : subjectivity in "classical" discourse nr 1165 (1992)
Współistnienie w latach osiemdziesiątych : nowe aspekty konfrontacji ideologicznej Wschód-Zachód nr 1073 (1989)
Wybrane problemy nauk politycznych nr 1158 (1991)
Wybrane problemy stosunków międzynarodowych nr 1208 (1991)
Wydział karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej : dzieje prac nad częścią ogólną kodeksu karnego nr 1172 (1991)
Z dziejów myśli filmowej : rewizje i rewindykacje nr 1040 (1989)
Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej nr 1200 (1991)
Z dziejów ruchu ludowego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim nr 1041 (1989)
Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki : praca zbiorowa nr 1117 (1990)
Z najnowszych dziejów Śląska Cieszyńskiego nr 1244 (1992)
Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera nr 1110 (1990)
Zainteresowania literackie rzymskiej nobilitas w schyłkowym okresie Republiki nr 1083 (1990)
Znaki kinetyczne wspomagające komunikację mowną i ich miejsce w nauczaniu języków obcych : (na przykładzie komunikacji Polaków i Rosjan - ujęcie konfrontatywne) nr 1092 (1989)
Zwłoka zakładu pracy w wykonywaniu obowiązków wobec pracownika nr 1149 (1991)
Zygmunt Henryk Berling 1896-1980 nr 1114 (1990)
Autorzy :
Abłamowicz, Aleksander (1932-2011)
Aleksandrowicz, Tadeusz (1952- )
Amelung, Knut
Bańka, Józef (1934- )
Błasiak, Wojciech (1952- )
Bobrowska-Nowak, Wanda (1925-2003)
Byrdy, Stanisław (1913-1993)
Ciałkowski, Ryszard (1938-1991)
Ciągwa, Józef (1939- )
Dembiński, Bogdan
Dobrowolski, Piotr (1938-2005)
Dołęga, Zofia
Dudek, Wiesław (1931- )
Dziedziól-Zabierowska, Krystyna
Fertacz, Sylwester
Golik-Szarawarska, Grażyna (1953- )
Głombik, Czesław (1935- )
Grobel, Stanisław
Gruszczyński, Leszek Andrzej
Gwóźdź, Andrzej (1953- )
Iwanek, Jan (1952- )
Jacher, Władysław (1931-2009)
Jarząbek, Krystyna
Kaczanowicz, Wiesław (1949- )
Kalaga, Wojciech (1949- )
Kalus, Stanisława
Kamiński, Andrzej (meteorologia)
Kleszczowa, Krystyna
Kłak, Tadeusz (1932- )
Kłosiński, Krzysztof (1951- )
Kochnowski, Roman
Kocój, Henryk (1931- )
Kopoczek, Alojzy
Kostrzewski, Andrzej (1939- )
Kunisz, Andrzej (1932-1998)
Kyrcz, Stefan (1926-1990)
Langner, Marian
Lipowicz, Irena (1953- )
Lityński, Adam (1940- )
Łabno, Anna
Łomiński, Bogdan
Malicki, Jan (1948- )
Małajny, Ryszard Mariusz (1953-2018)
Marcińczyk, Bożena
Marszał, Kazimierz
Mielczarek, Zygmunt (1944- )
Mikołajczyk, Marian
Mikosz, Ryszard
Molencki, Rafał
Moroz, Henryk (1924- )
Morszczyńska, Urszula
Mrózek, Robert (1942- )
Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Ocieczek, Renarda (1937- )
Ogiegło, Leszek (1946- )
Opacki, Ireneusz (1933-2005)
Ostaszewska, Danuta
Paszek, Jerzy (1940- )
Pindór, Ewa
Popiołek, Katarzyna
Promieńska, Halina
Przewłocki, Jan (1939-2011)
Rachwał, Tadeusz (1914-1992)
Radziewicz-Winnicki, Andrzej (1945- )
Ratajczak, Zofia (1937- )
Runge, Jerzy
Schatte, Czesława
Serafin, Franciszek
Skotnicka-Maj, Anna
Sławek, Tadeusz (1946- )
Socha, Irena (1946- )
Stanik, Jan Maria (1943- )
Stankowski, Adam
Staszewski, Jerzy (1942- )
Stawnicka, Jadwiga
Stolarczyk, Mieczysław
Świątkiewicz, Wojciech (1951- )
Sztumski, Janusz (1930- )
Tambor, Jolanta
Taniewska-Banacka, Maria
Tokarz, Bożena (1946- )
Topol, Andrzej
Wanatowicz, Maria Wanda (1941- )
Warchala, Jacek
Wieczorek, Krzysztof (1956- )
Wilk, Eugeniusz
Winiarska, Aniela
Witosz, Antoni (1948-2015)
Wojtynek-Musik, Krystyna (1950- )
Wódz, Kazimiera
Wójcik, Włodzimierz (1932- )
Zajiček, Edward (1922-2018)
Zgryzek, Kazimierz
Zwierzchowski, Eugeniusz (1929- )
Żechowska, Barbara (1932-2000)
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- )
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Seria :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
02. Wydawnictwo ciągłe
Tytuł :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : [nr 7- nr 370]
Wariant tytułu :
Adaptacja studentów do wymagań uczelni wyższej i życia akademickiego nr 109 (1976)
Adaptacja uczniów do zawodu : na przykładzie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej nr 321 (1979)
Angielska powieść gotycka doby wiktoriańskiej nr 191 (1977)
Bibliotekarz szkolny - jego cechy osobowości a efektywność działania nr 125 (1976)
Charakterystyka systemu agrodemograficznego Polski nr 135 (1976)
Dialektyka procesu rewolucji : w sporze o "Geschichte und Klassenbewusstsein" nr 225 (1978)
Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich nr 210 (1978)
Domniemania prawne nr 142 (1976)
Dziedziczenie ustawowe w prawie prywatnym międzynarodowym : metody regulacji właściwości prawa nr 45 (1973)
Ewolucja analitycznych form czasownikowych z imiesłowem na - ł w języku polskim nr 123 (1976)
Eysenckowska teoria osobowości w świetle badań nad pamięcią nr 128 (1976)
Film faktów i film fikcji : dialektyka postaw i poetyk twórczych nr 154 (1977)
Film polski wobec innych sztuk nr 318 (1979)
Folklor garncarzy polskich nr 256 (1978)
Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego nr 202 (1977)
Idea pracy w literaturze rosyjskiej nr 323 (1980)
Identyfikacja z zawodem, grupą roboczą i zakładem pracy : (studium pedagogiczno-społeczne) nr 307 (1979)
Katastrofizm i awangarda nr 322 (1979)
Koncepcje socjologiczne Eugeniusza Dupréela nr 312 (1979)
Konstrukcje bezmianownikowe we współczesnej polszczyźnie nr 254 (1978)
Kształtowanie socjalistycznych postaw ideowo-politycznych studentów : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów, Katowice, 23 czerwca 1976 roku nr 163 (1976)
Literatura Polski Ludowej nr 159 (1977)
Literatura radziecka wobec idei rewolucyjnych nr 235 [!] (1979)
Maciej Stryjkowski : historyk - poeta z epoki Odrodzenia nr 208 (1978)
Maria Dąbrowska : pisarstwo dla młodzieży nr 301 (1979)
Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim w I wieku n.e nr 235 (1978)
Miejska polszczyzna mówiona : metodologia badań : materiały z konferencji naukowej w Sosnowcu w dniach 20-21 czerwca 1974 roku nr 103 (1976)
Między poetyką a polityką : odbiór "Ody do młodości" w latach 1820-1970 nr 147 (1976)
Migracja ludności między miastami konurbacji górnośląskiej w okresie 1974-1976 nr 331 (1979)
Model władzy państwowej Marsyliusza z Padwy nr 187 (1977)
Nadzieje i złudzenia : legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej nr 260 (1978)
Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939 nr 228 (1978)
Niektóre zagadnienia związane z powstaniem falistości taśm przy walcowaniu nr 23 (1971)
O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sądów nr 262 (1978)
O pedagogikę jako naukę o człowieku : w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka nr 311 (1979)
O socjalistyczne postawy ideowo-polityczne nauczycieli akademickich : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów, Katowice, 3 czerwca 1976 roku nr 164 (1976)
O zaniku samogłosek pochylonych : (pokłosie dyskusji) nr 211 (1978)
Obieg monetarny w cesarstwie rzymskim w latach 214/215-238 n. e. : od reform Karakalli do przywrócenia emisji antoniana nr 26 (1971)
Ochrona interesów przedsiębiorstwa państwowego wobec decyzji administracji gospodarczej : zagadnienia administracyjnoprawne nr 344 (1980)
Odchylenia materialne w piśmie osobniczym : z pogranicza grafologii i ekspertyzy pismoznawczej nr 285 (1979)
Ostatni rok Sejmu Czteroletniego w świetle listów chargé ď affaires dworu wiedeńskiego Benedykta de Cachégo : (listy de Cachégo do Wacława Kaunitza z Warszawy od kwietnia do sierpnia 1792) nr 178 (1977)
Pedagogiczne i socjologiczne problemy płynności załogi w zakładzie przemysłowym nr 212 (1978)
Pionierzy psychologii naukowej w Polsce nr 12 (1971)
Pochodne kwasu piperazyno-N, N'-bis(tionotiolowego) nr 25 (1971)
Podstawy teoretyczne badań nad odbiorem sztuki nr 369 (1982)
Pokojowe współistnienie w doktrynie i polityce państw socjalistycznych 1917-1979 nr 365 (1980)
Prawo do uzyskania patentu na wynalazek : (prawo do patentu) nr 300 (1979)
Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z ogranizacjami międzynarodowymi nr 353 (1980)
Problem struktury programu nauczania podstaw elektrochemii w liceum ogólnokształcącym nr 20 (1971)
Problem wietnamski : aspekty prawne i polityczne nr 180 (1977)
Problemy metoologiczne nauki prawa administracyjnego : (przedmiot, metody badawcze i kooperacja interdyscyplinarna) : (materiały ze zjazdu specjalistów z zakresu prawa administracyjnego) nr 98 (1976)
Problemy nauk pomocniczych historii : materiały z IV konferencji poświęconej naukom pomocniczym historii, Katowice-Wisła, 20-22 V 1975 nr 151 (1976)
Problemy semiotyczne filmu nr 357 (1980)
Problemy współczesnej filozofii człowieka nr 249 (1978)
Próby nowej interpretacji historii myśli filmowej nr 221 (1978)
Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI-XVIII wieku nr 119 (1976)
Psychologiczne wyznaczniki efektywnych oddziałowań propagandowych w zakładzie pracy nr 251 (1978)
Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945. T. 1, Literaturoznawstwo nr 198 (1978)
Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945. T. 2, Językoznawstwo i metodyka nr 207 (1978)
Rola lektury w życiu czytelnika : (wybrane zagadnienia) nr 13 (1971)
Rola radia i telewizji w działalności politycznej generała Charlesa de Gaulle'a nr 248 (1978)
Rosyjska powieść radziecka w latach 1953-1956 nr 176 (1977)
Ruch konwencji : szkice o poezji romantycznej nr 97 (1975)
Rym Jana Kochanowskiego : próba lingwistycznej charakterystyki i oceny nr 108 (1975)
Semantyka i składnia wyrażeń gradacyjnych (w językach wschodniosłowiańskich) nr 94 (1976)
Semantyka w badaniach konfrontatywnych języka rosyjskiego i polskiego nr 359 (1980)
Skamander : studia z zagadnień polityki i socjologii form poetyckich nr 240 (1978)
Składnia imiesłowów czynnych we wspólczesnej polszczyźnie nr 70 (1975)
Składnia zdań złożonych współrzędnie w języku słoweńskim nr 152 (1977)
Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich : zeszyt próbny nr 124 (1976)
Słowotwórstwo południowosłowiańskich nazw miejscowych z sufiksami -ci, -ovci, -inci itp. nr 22 (1971)
Socjalistyczne wychowanie młodzieży nr 338 (1979)
Sojusz - przyjaźń z ZSRR w programach oraz w działalności PPR i PZPR nr 334 (1979)
Społeczna i historycznoliteracka funkcja "Officina ferraria" Walentego Roździeńskiego w świetle recepcji utworu nr 58 (1975)
Struktura systemu społecznego zespołów nauczycielskich a kierowanie szkołą nr 78 (1975)
Studia conradowskie nr 136 (1976)
Studia o prozie Brunona Schulza nr 115 (1976)
Styl powieści Wacława Berenta nr 140 (1976)
Środowisko kultury łacińskiej w Konstantynopolu w IV wieku nr 206 (1977)
Szkice z teorii filmu nr 216 (1978)
Szlachecki samorząd gospodarczy w Małopolsce (1606-1717) nr 53 (1974)
Szyk wypowiedzeń podrzędnych w wypowiedzeniu złożonym niewspółrzędnie nr 104 (1976)
Teatr Konrada Swinarskiego : rekonesans nr 255 (1978)
Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia. 1 nr 220 (1978)
Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia nr 370 (1980)
Teoretyczne podstawy systemu zarządzania oświatą nr 360 (1980)
Teoria i technika doboru i kontroli motywowania pracowników nr 11 (1970)
Teoria tragedii : ze studiów nad koncepcją tragedii w angielskich i amerykańskich badaniach po II wojnie światowej nr 112 (1976)
Transpozycje nazw własnych z języka polskiego na języki południowo-słowiańskie : na przykładach wzajemnych tłumaczeń literatury polskiej i literatur południowosłowiańskich nr 291 (1979)
Twórczość Dymitra Furmanowa w literaturoznawstwie radzieckim : z zagadnień rozwoju metodologii badań historycznoliterackich nr 215 (1978)
Ustrój państwowy Niemieckiej Republiki Demokratycznej nr 15 (1971)
Wartość pracy zawodowej nr 259 (1978)
Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej : studium prawne nr 230 (1978)
Wokół teorii i historii krytyki teatralnej nr 292 (1979)
Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939 nr 304 (1979)
Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej : teoria zwrotu frazeologicznego nr 116 (1976)
Współczesna polszczyzna i jej odmiany nr 341 (1980)
Współdziałanie nauczyciela z uczniami : kształtowanie się struktury interakcji między nauczycielem a uczniami nr 263 (1978)
Wśród zagadnień psychologii twórczości literackiej : (z badań nad czynnikami warunkującymi literackie wypowiadanie się) nr 36 (1972)
Wybrane problemy europejskiego ruchu robotniczego w latach siedemdziesiątych nr 273 (1978)
Wybrane problemy z teorii i organizacji nadzoru pedagogicznego nr 213 (1978)
Wybrane zagadnienia biologiczno-prawne ochrony i kształtowania środowiska nr 88 (1975)
Wychowanie i praca młodzieży w województwie śląskim i Zagłębiu Dąbrowskim w warunkach gospodarki kapitalistycznej nr 253 (1978)
Z dziejów awangardy filmowej : materiały z sesji "Awangarda filmowa lat dwudziestych", Sosnowiec, 10-12 marca 1975 roku nr 137 (1976)
Z problemów integracji i unifikacji II Rzeczypospolitej nr 358 (1980)
Z problemów organizacji pracy bibliotecznej nr 293 (1979)
Z teorii i praktyki pokojowego współistnienia : praca zbiorowa nr 239 (1978)
Z teorii wychowania społeczno-zawodowego młodzieży nr 276 (1979)
Zagadnienie dowodu z ekspertyzy pisma ręcznego nr 148 (1976)
Zagadnienia prawne obrotu towarowego nr 193 (1977)
Zastosowanie pojęcia obrotu pola wektorowego w teorii równań różniczkowych i ich uogólnieniach nr 32 (1971)
Znajomość i stosowanie metod nauczania nr 7 (1970)
Zobowiązania nie wynikające z czynności prawnych w prawie prywatnym międzynarodowym nr 14 (1971)
Autorzy :
Adamczykowa, Zofia (1939- )
Agopszowicz, Antoni (1919-2006)
Bajerowa, Irena (1921-2010)
Banaszczyk, Tadeusz (1941-1998)
Bańka, Józef (1934- )
Bińczycka-Feluś, Jadwiga (1930-2019)
Blicharski, Michał
Bobrowska-Nowak, Wanda (1925-2003)
Bolechowska, Maria
Bralczyk, Jerzy (1947- )
Bujnicki, Tadeusz (1933- )
Bursztyńska, Halina (1935- )
Bydliński, Tadeusz
Chlebowczyk, Józef (1924-1985)
Ciągwa, Józef (1939- )
Czarnecki, Kazimierz (1933- )
Czubala, Dionizjusz (1935- )
Dłotko, Tadeusz (1930-2005)
Dobrowolski, Piotr (1938-2005)
Feluś, Antoni (1933- )
Gąsior, Henryk (1928- )
Godzic, Wiesław (1953- )
Goriszowski, Włodzimierz (1928- )
Gorzelok, Kazimierz
Górska, Maria
Grabowska, Genowefa (1944- )
Grabowski, Jan (prawnik)
Grzyb, Mieczysław (1923-1979)
Helman, Alicja (1935- )
Jarosz, Adam (1928- )
Jasica, Roman (1925-1999)
Jaślarowa, Bibiana
Jurkowski, Marian (1929-2005)
Kantyka, Jan (1933- )
Kegel, Zdzisław (1935- )
Kłak, Tadeusz (1932- )
Kocój, Henryk (1931- )
Kowalska, Alina (1932-2001)
Krzyśko, Maria
Kunisz, Andrzej (1932-1998)
Kurek, Tadeusz
Langner, Marian
Lewicki, Andrzej Maria
Lityński, Adam (1940- )
Lubaś, Władysław (1932- )
Madej, Alina
Maszczyk, Danuta
Miczka, Tadeusz (1952- )
Nowacki, Józef (1923-2005)
Nowak, Kazimierz (1915-1994)
Nowakowska-Kempna, Iwona (1949- )
Ocieczek, Renarda (1937- )
Olbrycht, Katarzyna (1949- )
Opacka, Anna (1934-2017)
Opacki, Ireneusz (1933-2005)
Pańko, Walerian (1941-1991)
Paszek, Jerzy (1940- )
Pawłowicz, Jerzy
Pazdan, Maksymilian
Podoski, Kazimierz (1923-1995)
Polański, Kazimierz (1929-2009)
Poplucz, Jan
Poręba, Stanisław (1930-2012)
Porębina, Gabriela
Przewłocki, Jan (1939-2011)
Przybycin, Aniela
Pyzik, Teresa (1941- )
Radziewicz-Winnicki, Andrzej (1945- )
Radziszewska, Julia (1919-2008)
Rustowski, Adam Maciej (1944- )
Salamon, Maciej (1946- )
Schneider, Leszek
Sobczak, Karol (1931-2016)
Sośniak, Mieczysław (1920-1991)
Ślęczka, Kazimierz (1937- )
Szajnowska-Wysocka, Alicja
Szefer-Timoszenko, Jadwiga
Szema, Jerzy
Szewc, Andrzej (1945-2017)
Szymański, Józef (1931-2011)
Szymik, Zygmunt
Tokarz, Emil (1944- )
Topol, Andrzej
Udalska, Eleonora (1930- )
Węgrzyn, Stefania
Wilk, Eugeniusz
Wolińska, Olga
Wosińska, Wilhelmina
Wosiński, Marek
Wódz, Jacek
Wójcik, Włodzimierz (1932- )
Wójtowicz, Andrzej (prawo)
Wróbel, Henryk (1934- )
Wygaś, Kazimierz
Zabierowski, Stanisław (1900-1988)
Zabierowski, Stefan (1940- )
Zimny, Zygmunt (1923-2012)
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- )
Uniwersytet Śląski (Katowice)
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Seria :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
02. Wydawnictwo ciągłe
    Wyświetlanie 1-10 z 10

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies